02.03.2020
Programy i projekty

Rekrutacja do projektu SYNERGIA – przedłużenie!

UWAGA! Przedłużenie rekrutacji do projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej do dnia 06.03.2020 r.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują

Przedłużenie rekrutacji do projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej do dnia 06.03.2020 r.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do dnia 06.03.2020 r.

Termin złożenia podpisanych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami upłynie 11.03.2020 o godz. 16.00 (liczy się data wpływu do KSAP).

Więcej informacji o projekcie: www.synergia.ksap.gov.pl

Zapraszamy!

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny