04.01.2016
Informacje

Rekrutacja do KSAP!

Jeżeli nie obawiasz się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej, ale przede wszystkim chcesz służyć Polsce, zobacz jakie szanse, korzyści, ale i wymagania niesie za sobą podjęcie nauki w KSAP.
Rozpoczyna się rekrutacja do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej!

Budynek KSAP, widok ze skrzyżowania ulic Wawelskiej i Krzyckiego

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej podległa Prezesowi Rady Ministrów rozpoczyna dwudziestą ósmą rekrutację. Zobacz ogłoszenie o rekrutacji do KSAP!

Dlaczego warto zdawać do KSAP?

Osiemnaście miesięcy kształcenia w KSAP zapewnia:

  •      wiedzę z zakresu nowoczesnej administracji publicznej
  •      rozwój umiejętności niezbędnych w pracy
  •      staże zawodowe w kraju i za granicą
  •      intensywną naukę języków obcych
  •      umiejętności z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Słuchacze otrzymują stypendium i gwarantowane ubezpieczenia społeczne oraz ofertę zakwaterowania w Kolegium Szkoły. Urzędnicy i inni pracownicy administracji publicznej na okres kształcenia w Szkole otrzymują urlop bezpłatny w urzędzie. Absolwenci Szkoły zostają zatrudnieni w administracji publicznej na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.

Warunki przystąpienia do egzaminu konkursowego

  • dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra lub równorzędnym
  • nieukończone 32 lata
  • znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego

Zgłoszenia

Termin składania dokumentów - do 4 marca 2016 r.

Zgłoszenia do postępowania rekrutacyjnego do KSAP dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie w Internetowym Systemie Zgłoszeń Rekrutacja KSAP elektronicznego formularza zgłoszenia, a następnie przesłanie lub złożenie w siedzibie KSAP, w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Rekrutacja do KSAP", podpisanego przez osobę składającą zgłoszenie wydruku wraz z pozostałymi dokumentami.

Informacje

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela Biuro Spraw Personalnych, Rekrutacji i Organizacji Postępowań w Służbie Cywilnej.

Tel. +48 22 60 80 128
+48 22 60 80 105
+48 22 60 80 131
E-mail: rekrutacja@ksap.gov.pl

Rozpoczęcie zajęć 1 września 2016 r.

Sprawdź już dziś, czy możesz ubiegać się o przyjęcie do KSAP! Przejdź do sekcji Rekrutacja.


Data publikacji: 4 stycznia 2016 r.

Pliki do pobrania