30.11.2016
Programy i projekty

Reforma samorządowa w Gruzji

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej gościła przedstawicieli samorządów, uczestników szkolenia dedykowanego „Reforma samorządowa w Gruzji”.

Zdjęcie grupowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia było wzmocnienie potencjału kadrowego gruzińskiej administracji terytorialnej, umożliwiające przeprowadzenie gruntownej reformy decentralizacyjnej w Gruzji i stworzenie samorządu terytorialnego odpowiadającego standardom obowiązującym w tym zakresie w Unii Europejskiej.

Forma zajęć

Autorem koncepcji programowej szkolenia jest prof. Mirosław Stec. Warsztaty i szkolenia poprowadzą eksperci m.in. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia: pozycja polityczna samorządu terytorialnego - samorząd terytorialny w Konstytucji RP i EKSL (Europejska Karta Samorządu Terytorialnego), system samorządowy w Polsce, kompetencje władz lokalnych min.: gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, opieka społeczna, rozwój lokalny i regionalny, wdrażanie funduszy unijnych, finanse samorządu terytorialnego.  

Uczestnicy szkolenia odbyli także wizyty studyjne w Urzędzie m.st. Warszawy, Urzędzie Miasta Legionowo oraz Urzędzie Gminy Konstancin-Jeziorna, w czasie których zapoznali się  z praktycznymi aspektami funkcjonowania samorządu w Polsce.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowane ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP.

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Przeczytaj więcej na temat Akademii.

logo polskiego ministerstwa spraw zagranicznych   logo Partnerstwa Wschodniego     logo polskiej pomocy

Galeria zdjęć