21.09.2015
Programy i projekty

Reforma samorządowa w Gruzji

W dniach od 14 do 18 września 2015 r. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej gościła przedstawicieli samorządów gruzińskich, uczestników szkolenia dedykowanego „Reforma samorządowa w Gruzji”. Szkolenie organizowane było w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

Uczestnicy szkolenia podczas zajęć

Celem szkolenia było wzmocnienie potencjału kadrowego gruzińskiej administracji terytorialnej, umożliwiające przeprowadzenie gruntownej reformy decentralizacyjnej w Gruzji i stworzenie samorządu terytorialnego odpowiadającego standardom obowiązującym w tym zakresie w Unii Europejskiej.

Program szkolenia

Autorem koncepcji programowej szkolenia był prof. Mirosław Stec. Warsztaty i szkolenia poprowadzili eksperci z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Urzędu m.st. Warszawy.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia: pozycja polityczna samorządu terytorialnego - samorząd terytorialny w Konstytucji RP i EKSL (Europejska Karta Samorządu emerytorialnego), system samorządowy w Polsce, współpraca z organizacjami pozarządowymi i obywatelami – wizyta w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, rozwój lokalny i regionalny, wdrażanie funduszy unijnych, finanse samorządu terytorialnego, kompetencje władz lokalnych min.: ochrona zdrowia, edukacja, kultura, sport, transport publiczny, infrastruktura techniczna - drogi, transport publiczny, zaopatrzenie w wodę, kanalizacja.

Uczestnicy szkolenia odbyli także wizyty studyjne w Urzędzie Gminy Nadarzyn, Urzędzie Miasta Legionowo oraz Urzędzie Dzielnicy Targówek, w czasie których zapoznali się z praktycznymi aspektami funkcjonowania samorządu w Polsce.

Szkolenie realizowane było w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowane ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych                           Logo Partnerstwa Wschodniego                              Logo polskiej pomocy

Galeria zdjęć