22.11.2014

Przygotowanie Białorusi do akcesji do Światowej Organizacji Handlu w ramach AAPPW

W dniach od 16 do 22 listopada 2014 r. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej gościła przedstawicieli administracji publicznej i przemysłu z Białorusi, reprezentujących: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Republiki Białorusi, Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową oraz Koncern „Biellegprom” na szkoleniu zatytułowanym: Akcesja Białorusi do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Zdjęcie grupowe.

Celem projektu było zaznajomienie uczestników szkolenia z prawnymi, proceduralnymi i praktycznymi aspektami przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu w kontekście polskich doświadczeń. Wykłady i warsztaty poprowadzili eksperci z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Finansów. W programie przewidziano również spotkanie ze stałym przedstawicielem Polski przy WTO w Genewie, panem Krzysztofem Trepczyńskim.

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowane ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP.

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Galeria zdjęć