02.10.2017
Programy i projekty

Przedstawiciele krajów Partnerstwa Wschodniego na stażach w instytucjach administracji publicznej w Polsce

W dniach 2 – 13 października br. KSAP gościła przedstawicieli administracji 6 krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy, uczestników projektu stażowego: „Staże w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego”. 

Uczestnicy szkolenia w auli KSAP

Projekt zrealizowany został w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Program stażu w służbie cywilnej

Celem programu było zapoznanie urzędników z krajów Partnerstwa Wschodniego z rozwiązaniami dotyczącymi obszaru polityki kadrowej stosowanymi w polskiej Służbie Cywilnej. Dwutygodniowe staże odbywały się w instytucjach administracji publicznej w Polsce: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Transportu Kolejowego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Przy wsparciu wyznaczonego opiekuna stażu uczestnicy mieli okazję poznać m.in.:

  • misję i wizję urzędu, a także strukturę organizacyjną,
  • zasady i procesy funkcjonowania instytucji, jej cele i główne zadania,
  • zasady współpracy z nadrzędnymi, nadzorowanymi, podległymi czy współpracującymi urzędami administracji publicznej, 
  • zasady i procesy funkcjonowania biura dyrektora generalnego, komórek odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej i wdrażanie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie, w tym w obszarach: organizacji zarządzania zasobami ludzkimi, naboru i wprowadzania do pracy, motywowania, rozwoju i szkolenia, rozwiązania stosunku pracy.

Stażyści uczestniczyli w wybranych procesach kadrowych, w tym np. w procesie naboru i wprowadzania do pracy, oceny, opracowywania indywidualnych programów rozwoju zawodowego, analizowania potrzeb szkoleniowych, organizowania, ewaluacji i dokumentowania szkoleń, opracowywania sprawozdań, motywowania, rozwiązania stosunku pracy itp. Odbyli również spotkania z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację programu zarządzania zasobami ludzkimi w danym urzędzie i innymi pracownikami realizującymi procesy kadrowe.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Projekt realizowany jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowany ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej za pośrednictwem MSZ RP.

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego,  realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Przeczytaj więcej na temat Akademii.

Galeria zdjęć