26.06.2019
Informacje

Przedstawiciele China National Academy of Governance (CNAG) w KSAP

W dniu 25 czerwca br. Krajową Szkołę odwiedziła delegacja chińskiej szkoły rządowej China National Academy of Governance (CNAG), kształcącej urzędników wyższego i średniego szczebla administracji chińskiej.

zdjęcie grupowe uczestników spotkania

Delegacja, pod przewodnictwem zastępcy rektora CNAG pana Wang Dongjing, zapoznała się z obszarami działalności KSAP, w tym z programem kształcenia stacjonarnego, różnorodną, regularnie dostosowywaną do potrzeb polskiej administracji, ofertą szkoleń ustawicznych. Członkowie delegacji  mieli także okazję zapozanć się z realizowanymi w KSAP projektami wsparcia rozwoju administracji.

Goście przedstawili historię oraz działalność CNAG, która oprócz szkoleń dla urzędników administracji chińskiej jest także głównym think-tankiem rządu Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie administracji, prowadzi badania naukowe oraz intensywną współpracę międzynarodową, z przeszło 250 instytucjami w 91 krajach. Szkołę ukończyło już także przeszło 10 tys. studentów zagranicznych.

Goście wyrazili zainteresowanie współpracą z KSAP, która mogłaby dotyczyć wymiany słuchaczy, wymiany wykładowców i ekspertów, organizacji współnych konferencji i przedsięwzięć naukowych, prowadzenia współnych badań oraz wymiany materiałów dydaktycznych. Na zakończenie spotkania, zastępca rektora pan Wang Dongjing zaprosił Dyrektora KSAP do złożenia wizyty w CNAG.

CNAG

Zgodnie z planem pogłębienia reformy instytucji państwowych w Chinach, w 2018 roku w marcu Chinese Academy of Governance została połączona z Central Party School dając początek China National Academy of Governance (CNAG).