20.11.2015
Programy i projekty

Przeciwdziałanie korupcji na Ukrainie

Zakończyło się szkolenie „Tworzenie i wdrażanie resortowych programów antykorupcyjnych” w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia.

W dniach od 16-20 listopada 2015 r. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej gościła przedstawicieli administracji publicznej Ukrainy – uczestników szkolenia „Tworzenie i wdrażanie resortowych programów antykorupcyjnych”. Podczas tygodnia spędzonego w Warszawie ukraińscy urzędnicy zapoznawali się z polskimi doświadczeniami w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu resortowych programów antykorupcyjnych poprzez studia przypadków, wykłady oraz wypracowanie praktycznych rozwiązań i narzędzi dla ukraińskich resortowych programów antykorupcyjnych.

Polscy eksperci

Formuła szkolenia została opracowana przez Macieja Wnuka, Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych. Wykłady i warsztaty prowadzili m.in. eksperci z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej i Fundacji im. Stefana Batorego. W ramach szkolenia odbyła się również wizyta studyjna w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowane ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP.

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych                        Logo Partnerstwa Wschodniego                           Logo polskiej pomocy

Galeria zdjęć