30.10.2017
Programy i projekty

Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji na Ukrainie

KSAP przeprowadziło kolejne szkolenie "Zapobieganie i walka z korupcją na Ukrainie", zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, finansowane ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej. 

Uczestnicy szkolenia w sali KSAP, w tle roll-up KSAP i polskiej pomocy

Celem szkolenia, które odbyło się w dniach 23-27 października 2017 r., było podniesienie kompetencji ukraińskiej administracji publicznej w zakresie stworzenia i wdrażania resortowych programów antykorupcyjnych, a w efekcie zmniejszenie poziomu korupcji w ukraińskiej administracji publicznej.

Tegoroczne szkolenie skierowane było do przedstawicieli administracji ukraińskiej - urzędników zajmujących się problematyką korupcji oraz tych, którzy w przyszłości obejmą stanowiska związane z zagadnieniami antykorupcyjnymi w ministerstwach lub urzędach centralnych. Uczestnicy zapoznali się z wybranymi zagadnieniami polskiego systemu antykorupcyjnego w administracji publicznej oraz zadaniami i działalnością wyspecjalizowanych do walki z korupcją agencji rządowych. Podczas wykładów i wizyt studyjnych w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów, polska strona podzieliła się swoimi doświadczeniami w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu resortowych programów antykorupcyjnych.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Więcej na temat Akademii

logo polskiej pomocy

 

Galeria zdjęć