19.10.2017
Dla słuchaczy

Portfel inwestora giełdowego

Rynek kapitałowy, psychologiczne aspekty inwestowania oraz zasady obsługi zleceń giełdowych były tematami wizyty studyjnej słuchaczy KSAP na Giełdzie Papierów Wartościowych.  

Słuchacze KSAP podczas wykładu na Giełdzie Papierów Wartościowych

Ryzyko bierze się z niewiedzy o tym, co robisz.
Warren Buffet

We wtorek, 17 października 2017 r. słuchacze Krajowej Szkoły odbyli wizytę studyjną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie połączoną ze szkoleniem „Portfel inwestora giełdowego. Podstawy psychologii inwestowania”.

Marcin Gruba, Account Manager Działu Rozwoju Rynku GPW wygłosił wykład na temat podstaw rynku kapitałowego, w tym możliwości lokowania oszczędności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych notowanych na GPW. Przedstawiony został również przebieg sesji giełdowej oraz zasady obsługi zleceń giełdowych.

Druga część szkolenia, poprowadzona przez Elizę Dąbrowską i Krzysztofa Ojczyka, ekspertów z Domu Maklerskiego Noble Securities, dotyczyła psychologicznych aspektów inwestowania. Prelegenci wskazali na możliwe pułapki czyhające na inwestorów giełdowych oraz omówili przykłady najczęstszych błędów poznawczych. Przybliżone zostały również kluczowe elementy sukcesu inwestycyjnego oraz podstawowe zasady zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Szkolenie poprzedziło krótkie oprowadzenie po głównej części budynku giełdy, któremu towarzyszyła opowieść o rozwoju rynku kapitałowego w Polsce i historii obecnej siedziby giełdy. 

Szkoła Giełdowa

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Szkoły Giełdowej – projektu realizowanego przez Fundację GPW pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, mającego na celu propagowanie wiedzy ekonomicznej i przybliżenie podstaw inwestowania na rynkach kapitałowych.

Słuchacze KSAP w ramach programu kształcenia realizują blok zajęć z ekonomii i zarządzania. 

Galeria zdjęć