15.11.2018
Programy i projekty

Panel Partnerstwa Wschodniego w Pradze

7 i 8 listopada odbył się w Pradze 15. Panel ds. Rządzenia i Reformy Administracji Publicznej (PAR). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sześciu państw Partnerstwa Wschodniego (PW), państw członkowskich UE oraz organizacji pozarządowych. 

Logo Partnerstwa Wschodniego

Podczas spotkania dyskutowano m.in. nad:

  • realizacją celów współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego, nakreślonych podczas jednego ze szczytów PW w tzw. „2020 deliverables”;
  • kalendarzem wydarzeń na 2019 rok. Jednym z planowanych działań będą.organizowane przez KSAP, Departament Służby Cywilnej KPRM i polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, staże w służbie cywilnej dla przedstawicieli krajów PW (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy). Staże odbędą się w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, cyklicznego programu KSAP.

15. Panel ds. Rządzenia i Reformy Administracji Publicznej zorganizowali wspólnie Komisja Europejska i czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. PAR Panel funkcjonuje w ramach Platformy ds. Wzmocnienia Instytucji i Dobrego Rządzenia.

Więcej informacji na temat wydarzenia w Serwisie Służby Cywilnej.