08.05.2020
Informacje

Kursy językowe ONLINE LIVE

W tym trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszą ofertą specjalistycznych treningów z języka angielskiego w formie ONLINE LIVE. Pozostałe formy kursów zostały zawieszone do odwołania.

na ekranie komputera czarna tablica z tekstem napisanym białą kredą "(n) ever (s) top learning". Za komputerem siedzi kobieta

Korzyści szkoleń online live:

  • szkolenie może odbyć się w dowolnej lokalizacji – w miejscu pracy lub w domu
  • praca zdalna z trenerem w formule LIVE – na żywo
  • walory techniczne platformy dają możliwość, aby wszyscy się widzieli i słyszeli w czasie rzeczywistym
  • uczestnik ma możliwość zadawania pytań poprzez zintegrowany czat
  • szkolenie prowadzone jest w sposób prosty, przejrzysty i ułatwiający przyswajanie wiedzy

Zobacz listę dostępnych kursów językowcyh online live oraz zasady uczestnictwa.