10.07.2019
Informacje

KSAP ponownie gościł przedstawicieli China National Academy of Governance (CNAG)

W dniu 9 lipca br. Krajową Szkołę ponownie odwiedziła delegacja chińskiej szkoły rządowej China National Academy of Governance (CNAG), kształcącej urzędników wyższego i średniego szczebla administracji chińskiej. Tym razem KSAP gościła przedstawicieli nowo powstałego Departamentu Współpracy Zagranicznej CNAG.

delegacja z Chin podczas spotkania

Głównym tematem wizyty było określenie obszarów przyszłej współpracy między KSAP a CNAG w zakresie wymiany doświadczeń w kształceniu urzędników oraz najlepszych praktyk w administracji publicznej.

W przededniu wizyty w KSAP członkowie delegacji uczestniczyli w drugim posiedzeniu Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego, któremu przewodniczyli ministrowie spraw zagranicznych Polski i Chin. Polsko-Chiński Komitet Międzyrządowy ma na celu koordynację i planowanie wielodziedzinowej współpracy między dwoma krajami. Współpraca między KSAP i CNAG wpisuje się w polsko-chińskie partnerstwo w zakresie nauki, edukacji i wymiany studentów, mające na celu wzmocnienie współpracy dwustronnej i rozwój dalszych wspólnych projektów.

CNAG

Zgodnie z planem pogłębienia reformy instytucji państwowych w Chinach, w 2018 roku w marcu Chinese Academy of Governance została połączona z Central Party School dając początek China National Academy of Governance (CNAG).

Galeria zdjęć