07.10.2019
Programy i projekty

Konkurs „Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych”

Już tylko do 15 października czekamy na zgłoszenia do konkursu „Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych”. Do udziału zapraszamy wszystkie instytucje i osoby zainteresowane wprowadzaniem innowacyjnych zmian w administracji publicznej. Konkurs organizowany jest w ramach Forum Zarządzania Publicznego (FZP).

Partnerami FZP są:

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Patronat Szefa Służby Cywilnej, Dobrosława Dowiata-Urbańskiego.

logo służby cywilnej - napis służba cywilna z polskim godłem

Patronem medialnym konkursu jest dziennik „Rzeczpospolita”.

logo dziennika Rzeczpospolita: z lewej strony orzeł, z prawej napis: Rzeczpospolita

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie menedżerów innowacyjnych praktyk w administracji publicznej. Konkurs będzie promował liderów zmian, przedstawicieli instytucji publicznych, którzy kierując się dobrem obywateli wdrożyli dobra praktykę usprawniającą funkcjonowanie urzędów oraz świadczenie usług publicznych.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie instytucje publiczne, w szczególności urzędy administracji rządowej, samorządowej i państwowej.

Korzyści z udziału w konkursie

Dla menedżera:

 • wyróżnienie działań pracownika instytucji publicznej, który zainicjował wdrożenie i/lub zarządzał procesem implementacji innowacyjnej praktyki w danej instytucji.

Dla instytucji:

 • zwiększenie motywacji pracowników urzędu do podejmowania innowacyjnych działań,
 • wzrost identyfikacji pracowników i klientów z instytucjami publicznymi oraz wzrost  zaufania do nich,
 • promocja oraz podniesienie prestiżu instytucji i osób w nich zatrudnionych.

Dla całej administracji publicznej:

 • poprawa jakości usług poprzez upowszechnienie nagrodzonych rozwiązań wśród instytucji publicznych.

Konferencja

Konkurs wspiera główne założenie Forum Zarządzania Publicznego, którym jest dzielenie się doświadczeniami i zapoznanie administracji publicznej z nowoczesnymi metodami zarządzania instytucjami publicznymi. Wyłonieni przez Kapitułę konkursu finaliści będą mieli okazję zaprezentować najlepsze praktyki podczas grudniowej konferencji podsumowującej konkurs.

Zasady udziału w konkursie

Do konkursu prosimy zgłaszać praktyki wdrożone od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.

Warunkiem udziału w konkursie jest:

 • zidentyfikowanie i opisanie dobrej praktyki w zakresie zarządzania,
 • poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • przesłanie zgłoszenia poprzez stronę konkursu (Potwierdzenie rejestracji zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail).

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 15 października 2019 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Zgłoszeń do konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Więcej na temat Forum Zarządzania Publicznego

logo Forum Zarządzania Publicznego - z lewej strony dwie białe i dwie czerwone twarze, z prawej napis forum zarządzania publicznego

Pliki do pobrania