13.03.2019
Dla słuchaczy

Konferencja Absolwentów XXIX Promocji Polonia Restituta

Zapraszamy na Konferencję Absolwentów XXIX Promocji Polonia Restituta, która odbędzie się w czwartek 14 marca br. Słuchacze podzielą się doświadczeniami ze staży krajowych i zagranicznych oraz podsumują warsztaty problemowe.

Doroczna konferencja absolwentów jest okazją do prezentacji doświadczeń zdobytych przez słuchaczy w trakcie staży zagranicznych i krajowych. Słuchacze dzielą się zdobytą wiedzą oraz proponują przeniesienie na grunt polskich urzędów najlepszych i sprawdzonych rozwiązań stosowanych w administracjach innych krajów.

Program

14 marca 2019 r.

14.30 – 14:40 Otwarcie konferencji
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

Prowadzenie: Łukasz Zych

14:40 – 15:40 Panel I
Moderator: Piotr Juszczyk

  • „Polska na naszych barkach”. Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce – Paweł Szulik, Marek Kaplita
  • Program rodzina 500+ na tle polityki prorodzinnej krajów UE/EOG – Hubert Szymczyk
  • Polityka publiczna wobec upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – Krzysztof Berg

15:40 – 15:50 Przerwa kawowa

15:50 – 16:50 Panel II
Moderator: Małgorzata Leonarcik – Laszkiewicz

  • Przeszkolenie wojskowe a potencjał obronny RP – potrzeby w zakresie polityki publicznej – Magda Zgorzałek
  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski – rola gazu – Łukasz Cabaj, Marek Marchewka

16:50 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 18:00 Panel III
Moderator: Klaudia Rożek

  • Wielozadaniowość w pracy urzędniczej – Ariel Lisowski
  • Agile w administracji publicznej – Kalina Gruca
  • Nowy kształt polityki spójności 2020+ - Paulina Cykowska

18:00 – 18:10 Podsumowanie konferencji