30.06.2017
Programy i projekty

Kiedy obywatel rozumie urzędnika? – dobre praktyki instytucji publicznych

Poprawa komunikacji urzędników z obywatelami, język urzędowy i przykłady dobrych praktyk z Polski i ze świata były głównymi tematami warsztatów zorganizowanych w ramach Forum Zarządzania Publicznego.
Mariusz Jedynak, Członek Zarządu ZUS przemawia przy mównicy do zgromadzonych uczestników

Warsztaty

Podczas spotkania „Kiedy obywatel rozumie urzędnika? – dobre praktyki instytucji publicznych w komunikacji z klientami”, które odbyło sie w KSAP 29 czerwca br., zostały zaprezentowane rozwiązania sprzyjające poprawie komunikacji z obywatelami, w tym dobre praktyki w zakresie upraszczania pism i formularzy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Izbie Skarbowej w Poznaniu.

Licznie zgoromadzeni goście wysłuchali również dyskusji poświęconej sposobom usprawnień komunikacji z odbiorcami. W paneu dyskusyjnym ekspertów i praktyków udział wzięli:

 • Eliza Czerwińska z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Edyta Kotlarz, naczelnik Wydziału Komunikacji i Organizacji DSC KPRM,
 • Dr Tomasz Piekot z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Barbara Owsiak, wicedyrektor Gabinetu Prezesa ZUS.

Uczestnicy spotkania wzięli także udział w miniwarsztatach zorganizowanych we współpracy z Pracownią Poprawnej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Program

09:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:20 Otwarcie

 • Dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
 • Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej
 • Dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
 • Grzegorz Mroczek, Dyrektor Generalny MUW
 • Mariusz Jedynak, Członek Zarządu ZUS

10:20 – 11:00 Prezentacje dobrych praktyk

 • Prosto z ZUS, czyli prostszy język i formularze
  Barbara Owsiak, Wicedyrektor Gabinetu Prezesa
  Anna Osińska, Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych
  Eliza Krawczyk, Departament Zasiłków
  Paweł Kikosicki, Departament Obsługi Klientów
 • Przyjazne formularze podnoszą wpływy podatkowe
  Małgorzata Orlińska, Naczelnik Wydziału Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości Podatkowej, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

11:00 – 12:00 Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów
Moderator: Dr Marcin Sakowicz, KSAP

 • Eliza Czerwińska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Edyta Kotlarz, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Organizacji, Departament Służby Cywilnej, KPRM
 • Dr Tomasz Piekot, Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Barbara Owsiak, Wicedyrektor Gabinetu Prezesa ZUS

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 15:30 Miniwarsztat
Kiedy obywatel rozumie urzędnika? – dobre praktyki instytucji publicznych w komunikacji z klientami

Zespół Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego

Adres

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56, Warszawa

Partnerzy FZP

Partnerami Forum Zarządzania Publicznego są:

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP)
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki (MUW)
 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (NIST)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

 

Galeria zdjęć

Wideo