09.05.2018
Informacje

Elektroniczna platforma szkoleniowa KSAP (e-learning)

Zapraszamy do korzystania z Elektronicznej Platformy Szkoleniowej (EPS). Na platformie będą sukcesywnie zamieszczane e-szkolenia i e-kursy, które w efektywny sposób zapewnią dostęp do wiedzy z zakresu najważniejszych zagadnień niezbędnych w pracy urzędnika.

Na biurku stoi laptop. Częściowo widoczna kobieta siedząca przy biurku. Ręka pisze na klawiaturze. Na biurku leżą papiery i długopis.

EPS umożliwi Państwu korzystanie z kursów/szkoleń w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu, zwiększając w ten sposób dostępność wiedzy niezbędnej do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szczególnie dla osób, które z różnych przyczyn mają mniejsze możliwości skorzystania z tradycyjnych form szkoleniowych. KSAP dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość merytoryczną i techniczną kursów/szkoleń dostępnych na EPS.

Szczegółowe zasady korzystania z EPS określa Regulamin EPS.

E-Służba Przygotowawcza

W pierwszej kolejności proponujemy Państwu kurs e-Służba Przygotowawcza – pozwalający na prawidłowe przeprowadzenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej.

Zakres

Kurs e-Służba Przygotowawcza obejmuje trzy odrębne szkolenia:

 1. Postawy urzędnicze w służbie cywilnej
  Kształcenie świadomości nowo przyjętego członka korpusu w przedmiocie specyfiki funkcjonowania w uwarunkowaniach publicznoprawnych
 2. Podstawowe procedury w administracji publicznej
  Zarysowanie środowiska działania korpusu służby cywilnej, przedstawienie elementarnej siatki pojęciowej, przywołanie podstawowych (ogólnych) procedur administracyjnych
 3. Wybrane zagadnienia merytoryczne – legislacja, informacja publiczna, finanse publiczne, zamówienia publiczne
  Zaprezentowanie wybranych zagadnień merytorycznych o  uniwersalnym charakterze dla całego korpusu urzędniczego; kształcenie profesjonalnych umiejętności urzędniczych

WAŻNE!
Kurs e-Służba Przygotowawcza został zaakceptowany przez Szefa Służby Cywilnej w zakresie zagadnień związanych ze służbą cywilną.

Dostępne opcje

 • cały kurs e-Służby Przygotowawczej (trzy e-szkolenia wraz z testami sprawdzającymi) – 200 zł netto
 • cały kurs e-Służby Przygotowawczej wraz z egzaminem on-line – cena 230 zł netto
 • egzamin on-line – 50 zł netto
 • pojedyncze szkolenie (każde zakończone testem sprawdzającym) – 80 zł netto

Zapisy

Rejestracji, poprzez Internetowy System Rejestracji na Szkolenia (ISRNS), dokonuje komórka kadrowo-szkoleniowa urzędu (posiada swój login i hasło). W przypadku urzędów nieposiadających loginu konieczny jest kontakt telefoniczny (informacje poniżej).

Ukończenie kursu/szkolenia

 • przejście uczestnika w ciągu 2 tygodni przez cały e-kurs (wszystkie trzy szkolenia) lub w ciągu 7 dni przez pojedyncze szkolenie
 • uzyskanie pozytywnego wyniku z każdego z testów sprawdzających (co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi)
 • potwierdzane zaświadczeniem o ukończeniu kursu/szkolenia

Test sprawdzający a egzamin on-line

W okresie dostępności kursu (14 dni) lub szkolenia (7 dni) test sprawdzający można powtarzać dowolną liczbę razy (aż do skutku). 

Egzamin on-line jest dostępny przez 7 dni i może być przeprowadzony tylko raz (nie ma możliwości powtórzenia). Od momentu rozpoczęcia egzaminu użytkownik ma 75 minut na jego rozwiązanie.

Zdanie egzaminu on-line potwierdzane jest specjalnym certyfikatem o zdaniu egzaminu ze służby przygotowawczej (oddzielnym od zaświadczenia o ukończeniu kursu). Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu jest możliwe tylko w wyniku udzielenia co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi.

PAMIĘTAJ!
To urzędy zapewniają warunki gwarantujące samodzielne przeprowadzenie egzaminu on-line przez uczestników (odpowiedni nadzór w trakcie egzaminu).

Kontakt

 • w sprawie kursu, szkoleń i egzaminu on-line:
  esluzba@ksap.gov.pl lub p. Aleksandra Baldy tel. 22 60 80 163, kom. 609 898 974
 • w sprawie rekrutacji oraz obsługi technicznej EPS:
  szkolenia@ksap.gov.pl lub p. Anna Michałowska tel. 22 60 80 109, kom. 609 933 975

Pliki do pobrania