16.03.2020
Programy i projekty

Development Center i coaching w Akademii Zarządzania

W dniach 09-13.03.2020 r., uczestnicy projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (gr. 1 i 2), brali udział w sesjach coachingowych informacji zwrotnej. Sesje organizowane są po zakończeniu oceny rozwoju kompetencji uczestników, przeprowadzonej w czasie post-sesji Development Center (DC), w dniach 20 i 21.02.2020 r. w KSAP.

na drewnianym blacie leży kartka z wydrukowanymi wykresami. Widoczna doń i palec wskazujący na wykresy.

Post –sesja Development Center (DC)

Development Center to wielowymiarowy proces wartościowania kompetencji, który służy rozwojowi uczestników projektu oraz badaniu ich potrzeb szkoleniowych.

Udział w sesji DC, trwającej 8 godz.,  jest formą treningu kompetencji. Uczestnicy realizują zadania, które pozwalają sprawdzić się w rozmaitych sytuacjach zarządczych oraz lepiej poznać różne obszary kompetencyjne, które będą rozwijać po zakończeniu udziału w projekcie. Zadania w czasie sesji  DC (symulacje, ćwiczenia, zadania indywidualne) są zbliżone do typowych sytuacji, jakie mogą zdarzyć się w pracy, w danej roli. W czasie realizacji zadań uczestnicy są obserwowani przez specjalistów w zakresie oceny kompetencji (asesorów), którzy obserwując zachowania uczestników, poszukują dowodów na kompetencję w danym obszarze lub potrzebę jej rozwoju. Robią to po to, aby móc jak najprecyzyjniej wskazać uczestnikowi DC obszary, w których jego kompetencje wzrosły lub w dalszym ciągu wymagają rozwoju. Po zakończeniu oceny asesorzy przygotowują dla każdego uczestnika indywidualny raport, który omawiany jest przez jednego z asesorów na indywidualnym spotkaniu z uczestnikiem.

W projekcie uczestnicy biorą udział w pre-sesji DC (na początku projektu) oraz w post-sesji DC (na zakończenie projektu).

Akademia Zarządzania

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to program rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Program jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Docelowo w projekcie weźmie udział 120 osób.  Aktualnie proces kształcenia zakończyły dwie prawie dwudziestoosobowe grupy. Następne dwie grupy rozpoczynają szkolenie w czerwcu.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej informacji o projekcie na stronie Akademii Zarządzania

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny