09.10.2017
Dla słuchaczy

BREXIT - aktualne wyzwania polityki Unii Europejskiej

Referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, szanse i zagrożenia oraz konsekwencje gospodarcze związane z Brexitem były głównymi tematami wykładu Richarda Washingtona z Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Prowadzący wykład stoi przy mównicy, obok na dużym ekranie wyświetlona mapa Europy z napisem: Brexit.

Richard Washington przedstawił ogólną sytuację towarzyszącą referendum z 23 czerwca 2016 r. w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, a także omówił najbardziej prawdopodobne scenariusze dalszych negocjacji w świetle artykułu 50. Traktatu o Unii Europejskiej. Wykładowca przedstawił również najważniejsze szanse i zagrożenia, zarówno dla Zjednoczonego Królestwa, jak i dla Wspólnoty Europejskiej oraz pożądane modele dalszej współpracy. Podczas wykładu poruszone zostały nie tylko oczywiste aspekty polityczne zeszłorocznej decyzji Brytyjczyków, lecz także kwestie stosunków gospodarczych, zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii wobec budżetu unijnego oraz temat obywateli UE zamieszkujących Zjednoczone Królestwo. Prelekcję zakończyła dyskusja ze słuchaczami XXIX Promocji, dotycząca kierunków wciąż trwających negocjacji oraz przyszłych stosunków między krajami Europy a Wielką Brytanią.

Galeria zdjęć