11.11.2017
Programy i projekty

Akcesja Białorusi do Światowej Organizacji Handlu

Zobowiązania i doświadczenia Polski w sektorze usług bankowych i ubezpieczeniowych oraz międzynarodowy handel usługami w ramach Światowej Organizacji Handlu były tematami pierwszego dnia szkolenia zorganizowanego dla urzędników z Białorusi. Projekt realizowany jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowany ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej.

Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników szklenia wraz z przedstawicielami KSAP i MSZ

W dniach od 13 do 17 listopada br. KSAP organizuje szkolenie dla urzędników z Białorusi poświęcone Akcesji Białorusi do Światowej Organizacji Handlu (WTO). 

Celem projektu jest zapoznanie uczestników szkolenia z prawnymi, proceduralnymi i praktycznymi aspektami przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu w kontekście polskich doświadczeń. Wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i SGH.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Więcej na temat Akademii.

logo polskiej pomocy

 

Galeria zdjęć