21.10.2013
Programy i projekty

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego: Służba cywilna: zasady, instytucje i praktyka

W dniach od 21 do 25 października 2013 r., Krajowa Szkoła Administracji Publicznej gości kolejną grupę przedstawicieli administracji publicznej państw Partnerstwa Wschodniego. Uczestnikami szkolenia „Służba cywilna: zasady, instytucje i praktyki” są urzędnicy z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.

Na pierwszym planie widać flagi, a na drugim osobę stojącą przy mównicy.

Wykłady i warsztaty dla gości prowadzą przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wykładowcy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Uczestnicy, w ramach wizyt studyjnych, odwiedzą Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: istota służby cywilnej, zasady, instytucje; polski model służby cywilnej; przygotowanie urzędników służby cywilnej na przykładzie KSAP; przepisy i praktyka w służbie cywilnej; wybrane modele służby cywilnej w państwach UE; trendy zmian w służbie cywilnej w państwach UE; otwarty i konkurencyjny nabór; etyka i konflikt interesów w służbie cywilnej; zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach UE; system motywacyjny w służbie cywilnej.

Szkolenie realizowane jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowane ze środków Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej.

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Galeria zdjęć

Wideo