18.11.2013
Programy i projekty

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

W dniach od 18 do 22 listopada 2013 r., Krajowa Szkoła Administracji Publicznej gości kolejną grupę przedstawicieli administracji publicznej państw Partnerstwa Wschodniego. Uczestnikami szkolenia „Negocjacje unijne” są urzędnicy z Mołdawii.

Zdjęcie grupowe na tle flag: Polskiej i UE.

Autorem koncepcji programowej szkolenia jest prof. Jan Barcz. Warsztaty i szkolenia prowadzą eksperci z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Środowiska oraz eksperci współpracujący z KSAP.

W czasie szkolenia poruszane są zagadnienia związane z akcesją państw do UE: skuteczne negocjacje, proces stowarzyszenia z Unią Europejską (na przykładzie stowarzyszenia Polski z UE), proces decyzyjny w instytucjach UE w związku ze stowarzyszeniem UE z państwem trzecim, na drodze do ruchu bezwizowego, wyzwania negocjacyjne w toku liberalizacji handlu w ramach stowarzyszenia, szczególne znaczenie negocjacji w ramach parlamentarnego wymiaru stowarzyszenia, zmiana balansu instytucjonalnego w UE - z kim rozmawiać w UE. W czasie wizyt studyjnych uczestnicy odwiedzają Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Środowiska.

Szkolenie realizowane jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowane ze środków Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej.Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Galeria zdjęć