21.12.2018
Informacje

Tradycyjne spotkanie świąteczne w KSAP

18 grudnia 2018 r. odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne środowiska Krajowej Szkoły.

uczestnicy spotkania w holu KSAP

Okolicznościowy wykład "Granice wolności religijnej w II Rzeczypospolitej" wygłosił ks. prof. Krzysztof Warchałowski, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Spotkanie zgromadziło słuchaczy, pracowników, absolwentów i przyjaciół Krajowej Szkoły, a także zaproszonych gości, wśród których obecni byli członkowie Rady KSAP, Szef Służby Cywilnej, dyrektorzy generalni, a także przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Galeria zdjęć