27.06.2017
Dla słuchaczy

Seminarium energetyczne słuchaczy XXVIII Promocji KSAP

27 czerwca 2017 r. przedstawiciele administracji publicznej, nauki oraz słuchacze KSAP dyskutowali na temat ryzyk związanych z podziemnym magazynowaniem gazu. Spotkanie zorganizowała grupa warsztatowa "Podziemne magazyny gazu, jako element energetycznego bezpieczeństwa państwa".

Uczestnicy spotkania siedzą przy dużym prostokątnym stole. Jeden ze słuchachaczy stoi przy ekranie z wyświetloną prezentacją.

Podczas spotkania słuchacze zaprezentowali zidentyfikowane ryzyka związane z budową, użytkowaniem i zabezpieczaniem podziemnych magazynów gazu. Omówili także najważniejsze wnioski płynące z ich kilkumiesięcznej analizy oraz przekazali rekomendacje w przedmiocie magazynowania gazu. Uczestnicy seminarium dyskutowali również na temat krytycznych uwag do treści raportu i przekazanych rekomendacji.

W gronie zaproszonych ekspertów znaleźli się:

 • Adrian Kondaszewski (Ministerstwo Spraw Zagranicznych),
 • dr Witold Ostant (Akademia Sztuki Wojennej),
 • Paweł Pikus (Ministerstwo Energii),
 • dr Kamila Pronińska (Uniwersytet Warszawski).

Seminarium zorganizowali słuchacze XXVIII Promocji KSAP Tadeusz Kościuszko, członkowie grupy warsztatowej "Podziemne magazyny gazu, jako element energetycznego bezpieczeństwa państwa":

 • Igor Barcikowski,
 • Tadeusz Ciszkowski,
 • Michał Łęski,
 • Anna Łopatka,
 • Jacek Meissner,
 • Patryk Mikołajczyk
 • Anna Stanisławek.

Opiekunem naukowym grupy jest dr Krzysztof Księżopolski – adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych SGH, który wystąpił w roli moderatora dyskusji.

Wynikiem seminarium oraz przeprowadzonych badań będzie publikacja raportu w monografii poświęconej ryzykom w polityce publicznej.