16.04.2018
Programy i projekty

Seminarium „Administracja publiczna w Polsce – zadania i obowiązki” dla administracji ukraińskiej

W dniach od 16 do 20 kwietnia 2018 r. KSAP po raz kolejny zorganizowała seminarium dla studentów i doktorantów Charkowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Państwowej, filii Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy.

Zdjęcie grupowe uczestników seminarium

Celem seminarium było zapoznanie uczestników projektu z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej administracji.

Program seminarium obejmował prezentację polskiej administracji i służby cywilnej – w tym szczególnie systemu zarządzania zasobami ludzkimi (we współpracy z ekspertami Departamentu Służby Cywilnej KPRM), misji i działań KSAP, a także zagadnienia mniejszości narodowych i etnicznych w naszym kraju, kwestię współpracy Polski z Unią Europejską oraz zaangażowania Polski na Ukrainie. Ponadto uczestnicy seminarium wzięli udział w warsztatach poświęconych Profesjonalnej efektywności i zarządzaniu czasem oraz zwiedzą Sejm RP.

Projekt dofinansowano w ramach Programu Study Tours to Poland, realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, nazwa fundacji i dwie flagi: polska i amerykańska   logo Fundacji Liderzy Przemian   logo Study Tours to Poland

Galeria zdjęć