21.12.2018
Informacje

Rekrutacja do KSAP 2019!

Jeżeli chcesz służyć Polsce... Jeżeli nie obawiasz się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej... Weź udział w rekrutacji do KSAP! Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2019 r.

Ogłoszenie o rekrutacji do KSAP. Treść ta sama co w tekście poniżej zdjęcia

Dziewiętnaście miesięcy kształcenia:

  • wiedza z zakresu nowoczesnej administracji publicznej,
  • rozwój umiejętności niezbędnych w administracji,
  • staże zawodowe: krajowe i zagraniczne,
  • intensywna nauka języków obcych,
  • urlop bezpłatny dla pracowników administracji publicznej, 
  • ubezpieczenia społeczne,
  • gwarantowane stypendium.

Wymagania: 

  • dyplom ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych,
  • nieukończone 32 lata,
  • znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.

Absolwenci Szkoły zostają zatrudnieni w administracji publicznej na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.

Zgłoszenia

Termin składania dokumentów: 15 lutego 2019 r.

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do KSAP, które odbędzie się 31 stycznia br. o godz. 15:30.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy kierować za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji nt. rekrutacji w zakładce Rekrutacja.