30.01.2019
Informacje

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej w 2019 roku

Sprawdzian w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej odbędzie się 29 czerwca 2019 r. w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie.

Uczestnicy siedzą w pojedynczych ławkach i piszą test

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano:

  • wzór zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej w roku 2019;
  • wzór wniosku o mianowanie w służbie cywilnej absolwenta Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w roku 2019.

Pracownicy służby cywilnej, którzy chcą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej:

  • kierują zgłoszenie do Szefa Służby Cywilnej, składając je w siedzibie KSAP lub wysyłając pocztą na adres:

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
00-922 Warszawa 54
ul. Wawelska 56
z dopiskiem „Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”;

do zgłoszenia dołączają dowód wpłaty – w roku 2019 opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego wynosi 630 zł (należy ją wnieść na indywidualny podany przez ISZ PK SC rachunek bankowy KSAP z adnotacją: „postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej - 2019 rok”).

Formularz zgłoszenia do postępowania, w postaci umożliwiającej wypełnienie i wydruk, dostępny jest w zakładce postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej - zgłoszenia: Internetowy System Zgłoszeń KSAP.

Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego kierują wypełnione wnioski o mianowanie w służbie cywilnej bezpośrednio do Szefa Służby Cywilnej (na adres KPRM).

Zarówno zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego, jak i wniosek o mianowanie w służbie cywilnej absolwenta KSAP, składać można od 1 stycznia do 31 maja.


Data modyfikacji: 30 stycznia 2019 r.