03.01.2018
Informacje

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej w 2018 roku

Sprawdzian w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej odbędzie się 30 czerwca 2018 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Uczestnicy siedzą w pojedynczych ławkach i piszą test

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano:

  • wzór zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej w roku 2018;
  • wzór wniosku o mianowanie dla absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w roku 2018.

Pracownicy służby cywilnej, którzy chcą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej:

  • kierują zgłoszenie do Szefa Służby Cywilnej, składając je w siedzibie KSAP lub wysyłając pocztą na adres:

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
00-922 Warszawa 54
ul. Wawelska 56
z dopiskiem „Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”;

  • do zgłoszenia dołączają dowód wpłaty – w roku 2018 opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego wynosi 735 zł (należy ją wnieść na rachunek bankowy KSAP).

Formularz zgłoszenia do postępowania, w postaci umożliwiającej wypełnienie i wydruk, dostępny jest w zakładce postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej - zgłoszenia: Internetowy System Zgłoszeń KSAP.

Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego kierują wypełnione wnioski o mianowanie w służbie cywilnej bezpośrednio do Szefa Służby Cywilnej (na adres KPRM).

Zarówno zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego, jak i wniosek o mianowanie w służbie cywilnej absolwenta KSAP, składać można od 1 stycznia do 31 maja.


Data modyfikacji: 2 stycznia 2018 r.