01.08.2017
Informacje

Nowy nabór do programu Argonauci

Od 1 sierpnia 2017 r. przyjmujemy zgłoszenia do nowego naboru w programie "Argonauci – zagraniczne wizyty studyjne urzędników administracji publicznej". Możliwość odbycia wizyty studyjnej do 27 października 2017 r.

Mapa europy

W swojej pracy w urzędzie napotkałeś problem i nie wiesz jak sobie z nim poradzić? Twój wydział, departament, instytucja nie wie jak usprawnić swoją działalność by lepiej uwzględnić potrzeby obywateli? Masz kontakty z innymi urzędami za granicą i wiesz, że mają ciekawe rozwiązania organizacyjne, które mógłbyś wykorzystać w swoim miejscu pracy? Jeśli tak, to zapraszamy do udziału w programie Argonauci!

Rekrutacja do programu Argonauci odbywa się w sposób ciągły. W obecnym naborze oczekujemy na Państwa zgłoszenia do 31 sierpnia 2017 r.

Dobre praktyki

Program służy promocji i wzmacnianiu współpracy międzynarodowej oraz identyfikacji dobrych praktyk w funkcjonowaniu administracji publicznej. Celem programu jest przeniesienie najbardziej efektywnych praktyk w dziedzinie organizacji, administracji, finansowania, zarządzania do polityk publicznych.

Wizyty studyjne

Program umożliwia uczestnikom udział w krótkich (do 10 dni), zagranicznych wizytach studyjnych lub tzw. job shadowing w partnerskich instytucjach, w celu zapoznania się z rozwiązaniami zarządczymi stosowanymi w innych krajach UE oraz ich wdrożenia w macierzystym urzędzie.

O projekcie

Projekt jest realizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Zgłoszenia

Szczegółowe informacje o programie oraz formularz aplikacyjny znajdują sie na stronie internetowej programu Argonauci.

Zapraszamy!