12.04.2019
Informacje

Media i zagrożenia – wyzwania w erze cyfrowej

Aksjologiczne wyzwania w nowych mediach, cyberzagrożenia w mediach oraz rola państwa w kształtowaniu środowiska medialnego ery cyfryzacji są głównymi tematami konferencji, która odbyła się 12 kwietnia br. w KSAP.

uczestnicy konferencji w auli KSAP

Program

9:00 – 10:00    Otwarcie Konferencji

 • Dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP
 • Witold Kołodziejski, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Tomasz Zdzikot, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • Paweł Lewandowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Dr hab. Marcin Warchoł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Gen. bryg. dr. inż. Ryszard Parafianowicz, Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej

10:00 – 10:45    Panel I: Aksjologiczne wyzwania w nowych mediach

 • Zmiana paradygmatu wolności środków społecznego przekazu wobec nowych mediów
 • Sytuacja prawna odbiorcy przekazów medialnych
 • Redefinicja celów interesu publicznego w nowych mediach
 • Wartości normatywne w stosowaniu prawa na przykładzie ustawy o radiofonii i telewizji

10:45 – 11:00    Przerwa

11:00 – 12:00    Panel II: Cyberzagrożenia  w mediach

 • Cyfrowe technologie uzależniające
 • Cele i sposoby oddziaływania w konflikcie z wykorzystaniem cyberprzestrzeni
 • Cyberzagrożenia w mediach w perspektywie kryminologicznej
 • Działania na rzecz zwalczania nielegalnych treści w Internecie – aspekty wybrane

12:00 – 12:15    Przerwa

12.15 – 13.00    Panel III: Rola Państwa w kształtowaniu środowiska medialnego ery cyfryzacji

 • Rola KRRiT w zakresie przeciwdziałania nieuprawnionemu ograniczeniu korzystania z wolności słowa
 • Środki społecznego przekazu jako miejsce realizacji zadań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
 • Mowa nienawiści a wolność wypowiedzi
 • Szanse i zagrożenia związane z dyrektywą o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym
 • Ewolucja zadań organów właściwych w zakresie kontroli mediów

13:15 – 13:45    Podsumowanie i diagnoza

Miejsce i termin

Konferencja odbędzie się 12 kwietnia br, w siedziebie KSAP, przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie.

Organizatorzy

Główny organizator

Logo Akademii Sztuki Wojennej - okrągłe z orłem w środku  

Katedra Prawa Mediów, Własności Intelektualnej i Nowych Technologii
Instytut Prawa i Administracji Obronnej WBN

Współorganizatorzy

logo KSAP logo Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji       logo Centrum Badań Blockchain

Galeria zdjęć