12.10.2017
Informacje

Inauguracja zajęć XXIX Promocji

"Etyka jest jednym z kluczowych elementów etosu każdego zawodu zaufania publicznego - a do takich zawodów na pewno zalicza się zawód urzędnika" - powiedziała minister Beata Kempa podczas inauguracji zajęć słuchaczy nowej Promocji KSAP.

Słuchacze KSAP podczas ślubowania przez sztandarem KSAP.

Minister Beata Kempa podkreśliła, że absolwenci KSAP to nie tylko profesjonalni urzędnicy, ale także dojrzali i odpowiedzialni obywatele, którzy wywarli ogromny wpływ na proces unowocześniania polskiej administracji publicznej i budowy służby cywilnej. 

"Niech służba dla Ojczyzny będzie dla Was wielkim wyzwaniem i wspaniałą przygodą!" - dodała życząc nowym słuchaczom powodzenia i wielu sukcesów.

Podczas uroczystości zostały odczytane listy, które do Dyrektora i słuchaczy Krajowej Szkoły skierowali Prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Prezydent RP podkreślił, że KSAP jest Szkołą profesjonalnej kadry urzędniczej oraz elit państwowych. Przywołując osobę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który całe życie poświęcił pracy na rzecz wolnej, suwerennej, sprawiedliwej i solidarnej Polski, wyraził nadzieję, że program kształcenia w Szkole nawiązuje do tradycji pracy państwowej i etosu służby publicznej. 

Wykład inauguracyjny wygłosił Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański. Tematem wystąpienia była "Służba publiczna jako fundament sprawnego państwa".

W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni dyrektorzy generalni, dyrektorzy komórek organizacyjnych urzędów, przedstawiciele Rady Służby Publicznej, Rady KSAP, a także wykładowcy, absolwenci i sympatycy Szkoły.

Upamiętnienie Patrona KSAP

Uroczystość poprzedziła ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą Patrona KSAP, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Kwiaty złożyli:

  • w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dyrektor Generalna Kancelarii Prezydenta RP - Pani Grażyna Ignaczak-Bandych,
  • w imieniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Pani Profesor Józefa Hrynkiewicz, niegdyś Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, a obecnie Poseł na Sejm RP,
  • w imieniu Pani Premier Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Pani Beata Kempa oraz Szef Służby Cywilnej - Pan Dobrosław Dowiat-Urbański,
  • w imieniu Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pan Mariusz Błaszczak,
  • Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk oraz przedstawiciele słuchaczy.

Ślubowanie

Słuchacze XXIX Promocji Polonia Restituta złożyli uroczyste ślubowanie: „Pragnąc służyć Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję sumiennie i rzetelnie wypełniać obowiązki słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, postępować zgodnie z zasadami etyki, a swoją postawą dawać świadectwo poszanowania prawa i godności innych.”

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć