mapa strony   |   kontakt   |

Zamówienia publiczne

19.03.2024 r. Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu Opel Vectra WU 52163.


14.11.2023 r. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu


4.04.2023 r. Plan zamówień publicznych na rok 2023.


29.03.2022 r. Plan zamówień publicznych na rok 2022.


28.04.2021 r. Plan zamówień publicznych na rok 2021.


7.01.2021 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w formie sesji warsztatowych dla przedstawicieli uczestników projektu SYNERGIA - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej POWR.04.03.00-00-0001/19-00. OWAP.261.59.2020.


23.12.2020 r. Świadczenie usług recepcyjnych i ochrony w budynkach Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. BA.260.5.2020.


06.10.2020 r. Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących. BA.261.86.2020.


06.10.2020 r. Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych. BA.261.85.2020.


06.10.2020 r. Dostarczenie fabrycznie nowych akumulatorów oraz ich montaż w oprawach oświetlenia awaryjnego oraz dostarczenie i montaż fabrycznie nowego oświetlenia ewakuacyjnego zintegrowanego z systemem przeciw pożarowym zainstalowanym w budynku Szkoły.


17.09.2020 r. Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i licencji. BA.261.75.2020.


18.08.2020 r. Świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń w ramach Projektu: SYNERGIA - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. OWAP.BA.260.4.2020.


11.08.2020 r. Świadczenie usług sprzątania. BA.261.62.2020.


23.07.2020 r. Świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń w ramach Projektu: SYNERGIA - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. OWAP.BA.260.3.2020.


8.06.2020 r. Rezerwacja i zakup oraz dostarczanie biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. BA.260.2.2020.


06.05.2020 r. Plan zamówień publicznych na rok 2020.


02.04.2020 r. Świadczenie usług sprzątania. BA.261.33.2020.


30.12.2019 r. Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu: SYNERGIA - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. OWAP.BA.260.20.2019.


11.12.2019 r. Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji windy. BA.261.120.2019.


11.12.2019 r. Przebudowa sal wykładowych i przyległych korytarzy w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie. BA.260.19.2019.


26.11.2019 r. Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i licencji. BA.261.117.2019.


31.10.2019 r. Zapytanie ofertowe - Koordynacja merytoryczna programu w projekcie SYNERGIA - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. OWAP.261.176.2019.


29.10.2019 r. Przebudowa sal wykładowych i przyległych korytarzy w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie. BA.260.18.2019.


23.10.2019 r. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego i licencji. BA.260.17.2019


22.10.2019 r. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu ERP. BA.260.16.2019


8.10.2019 r. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzatorów. BA.261.96.2019


9.08.2019 r. Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu: "Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (I Stopień - Zarządzanie Operacyjne) - międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej)”. OWAP.BA.260.15.2019.


6.08.2019 r. Świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. OWAP.BA.260.14.2019.


31.07.2019 r. Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych. BA.261.82.2019.


26.07.2019 r. Zapytanie ofertowego na świadczenie usług szkoleniowych w formie gry w ramach projektu „ARGO Top public Executive – zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej w administracji publicznej". OWAP.261.125.2019.


25.07.2019 r. Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych. BA.261.79.2019.


24.07.2019 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów branżowych ( sanitarnych i elektrycznych) oraz wymiany okien w budynkach Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego


12.07.2019 r. Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu: "Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (I Stopień - Zarządzanie Operacyjne) - międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej)”. OWAP.BA.260.13.2019.


5.07.2019 r. Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. BA.260.12.2019.


1.07.2019 r. Przebudowa sal wykładowych i przyległych korytarzy w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie. BA.260.11.2019.


11.06.2019 r. Przebudowa sal wykładowych i przyległych korytarzy w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie. BA.260.10.2019.


7.05.2019 r. Plan zamówień publicznych na rok 2019.


29.04.2019 r. Świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń w ramach Projektu: "Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (I Stopień - Zarządzanie Operacyjne) - międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej". OWAP.BA.260.9.2019.


17.04.2019 r. Świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń w ramach Projektu: "Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (I Stopień - Zarządzanie Operacyjne) - międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej)". OWAP.BA.260.8.2019.


10.04.2019 r. Świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń w ramach Projektu: "Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (I Stopień - Zarządzanie Operacyjne) - międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej)". OWAP.BA.260.7.2019.


5.04.2019 r. Rezerwacja i zakup oraz dostarczanie biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. BA.260.4.2019.


5.04.2019 r. Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu: "Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy państwowej (Legis)”. ORiKU.BA.260.6.2019.


5.04.2019 r. Wynajem sal szkoleniowych wraz z cateringiem dla uczestników szkoleń w ramach Projektu: "Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy państwowej (Legis)”. ORiKU.BA.260.5.2019.


4.04.2019 r. Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu: "Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (I Stopień - Zarządzanie Operacyjne) - międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej)”. OWAP.BA.260.3.2019.


7.03.2019 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostarczenie i zamontowanie oznakowania kierunkowego w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. BA.261.22.2019.


18.02.2019 r. Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu: "Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (I Stopień - Zarządzanie Operacyjne) - międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej)”. OWAP.BA.260.2.2019.


24.01.2019 r. Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji windy. BA.261.14.2019.


14.01.2019 r. Świadczenie usług recepcyjnych i ochrony w budynkach Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. BA.260.1.2019


7.11.2018 r. Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych. BA.261.98.2018.


29.10.2018 r. Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu: "Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy państwowej (Legis)”. ORiKU.BA.260.11.2018.


23.10.2018 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych. BA.261.93.2018.


18.10.2018 r. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu serwerowego z wdrożeniem oprogramowania. BA.260.10.2018.


16.10.2018 r. Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących. BA.261.86.2018.


8.10.2018 r. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu serwerowego z wdrożeniem oprogramowania, sprzętu komputerowego i licencji. BA.260.9.2018.


13.09.2018 r. Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych. BA.261.82.2018


06.09.2018 r. Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu: "Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy państwowej (Legis)”. ORiKU.BA.260.8.2018.


10.08.2018 r. Wynajem sal szkoleniowych wraz z cateringiem dla uczestników szkoleń w ramach Projektu: "Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy państwowej (Legis)”. ORiKU.BA.260.7.2018.


27.07.2018 r. Rezerwacja i zakup oraz dostarczanie biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego”. BA.260.6.2018.


25.07.2018 r. Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu: "Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy państwowej (Legis)”. ORiKU.BA.260.5.2018.


25.07.2018 r. Przebudowa serwerowni w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie. BA.260.4.2018.


12.07.2018 r. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż baterii i akumulatorów do systemu przeciw pożarowego w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. BA.261.62.2018.


09.07.2018 r. Świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. BD.BA.260.3.2018


18.06.2018 r. Remont dachu w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie. BA.260.2.2018.


20.04.2018 r. Plan zamówień publicznych na rok 2018.


10.04.2018 r. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż do budynków Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.


13.03.2018 r. Zapytanie ofertowe na usługę koordynacji merytorycznej projektu LEGIS. ORiKU.261.75.2018.


02.03.2018 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie gry strategicznej w projekcie ARGO TPE. BD/261/28/2018.


11.01.2018 r. Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych. BA/261/10/2018.


4.01.2018 r. Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów chemicznych i środków czystości. BA/251/102/2017.


19.12.2017 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych. BA/251/129/2017.


15.12.2017 r. Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. BA/250/5/2017.


30.11.2017 r. Plan zamówień publicznych na rok 2017.


14.11.2017 r. Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych. BA/251/101/2017.


02.11.2017 r. Rezerwacja i zakup oraz dostarczanie biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. BA/250/4/2017.


24.10.2017 r. Remont dachu i izolacji ścian fundamentowych budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie. BA/250/3/2017.


18.10.2017 r. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. BA/251/94/2017.


21.08.2017 r. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018 DN/BEF/251/8/2017.


11.07.2017 r. Świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. BD/BA/250/2/2017.


19.06.2017 r. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego w 4 grupach


02.06.2017 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych. BA/251/48/2017.


26.04.2017 r. Plan zamówień publicznych na rok 2017.


16.01.2017 r. Świadczenie usług recepcyjnych i ochrony w budynkach Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. BA/250/1/2017.


18.08.2016 r. Świadczenie usług coachingu. BD/251/89/2016.


05.08.2016 r. Przygotowanie dwóch grupowych sesji coachingowych trwających dwa dni każda w miesiącu wrześniu oraz październiku w Warszawie w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. UNIEWAŻNIONO


31.05.2016 r. Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. BAIiZP/250/3/2016.


17.05.2016 r. Świadczenie usług recepcyjnych i dozoru w budynkach Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. BAIiZP/250/2/2016.


17.02.2016 r. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż do budynków Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. BAIiZP/250/1/2016.


2.12.2015 r. Rezerwacja i zakup oraz dostarczanie biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. BAIiZP/250/3/2015.


20.10.2015 r. Remont łazienek oraz instalacji hydrantowej w budynku przy Al. Solidarności 87A. BAIiZP/250/2/2015.


16.09.2015 r. Remont elewacji oraz dachu wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy Al. Solidarności 87A. BAIiZP/250/1/2015.


24.12.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie BAiZP/250/3/2014

12.11.2014 r. Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych oraz kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. BAiZP/250/3/2014.


24.09.2014 r. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż do budynków Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. BAiZP/250/1/2014.


28.07.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Postępowanie BAiZP/250/2/2014


15.07.2014 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Postępowanie BAiZP/250/2/2014


16.06.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest usługa recepcyjna i dozoru obiektów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie przy ul. Wawelskiej 56 oraz hotelu w Al. Solidarności 87A, obejmująca wielokondygnacyjne budynki, garaż, teren wewnętrzny oraz zewnętrzny przyległy do budynków, świadczona w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy


04.02.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania B/BAZP/205/9/2013 -Prenumerata i dostawa w 2014 roku prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej


19.12.2013 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu B/BAiZP/250/9/2013 - prenumerata i dostawa w 2014 roku prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.12.2013 r Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania BAiZP/250/1/2013 przebudowa budynku KSAP w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.

06.12.2013 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu BAiZP/250/1/2013 - przebudowa budynku KSAP w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.12.2013 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na prenumeratę i dostawę w 2014 roku prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.  post. B/BAiZP/250/9/2013

SIWZ DO POBRANIA                                      ZAŁACZNIKI DO POBRANIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.11.2013r Pytania Wkonawców i odpowiedzi Zamawiającego do SIWZ postępowania BAiZP/250/1/2013 - przebudowa budynku KSAP w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.09.2013 r.  Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  OPiWM/BAiZP/250/7/2013 na świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania w Warszawie uczestników szkolenia Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.09.2013 r. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania OKU/BAiZP/250/6/2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.09.2013 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania w Warszawie uczestników szkolenia Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. Postępowanie OPiWM/BAiZP/250/7/2013

Pliki do pobrania :    S I W Z                              Załączniki do SIWZ.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.09.2013 r. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania OPiWM/BAiZP/250/5/2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.09.2013 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania w Warszawie uczestników szkolenia S.E.N.S.E.

Postępowanie OKU/BAiZP/250/6/2013     Pliki do pobrania:  SIWZ         Załączniki do SIWZ.doc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.08.2013 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania w Warszawie
uczestników szkolenia Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa
Wschodniego.

Postępowanie OPiWM/BAiZP/250/5/2013
Pliki do pobrania:      SIWZ      Zalacznik_do_SIWZ

                                       Pytania i odpowiedzi z dnia 29.08.2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.08.2013 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu

BAiZP/250/4/2013 na świadczenie usług gastronomicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

09.08.2013 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę samochodu osobowewgo Skoda Superb II dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

01.08.2013 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu

BAiZP/250/2/2013 na dostawę samochodu osobowego dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.07.2013 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu BAiZP/250/3/2013 na Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły  Administracji Publicznej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.07.2013r. W związku z zamieszczeniem Załącznika A 7 do SIWZ na stronie internetowej                             Zamawiający przesuwa termin składania ofert w  post.  BAiZP/250/4/2013 na dzień   19 lipca 2013 roku na godzinę 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w sali 127 o godzinie 14:15

05.07.2013r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług gastronomiocznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Post. BAiZP/250/4/2013

Pliki do pobrania:       SIWZ.pdf     Załacznik A2 do SIWZ.pdf          Załączniki do SIWZ.doc

                                                             Załącznik A2 do  SIWZ.xls

                                                            Załącznik  A7 do SIWZ.pdf       Załącznik A7 do SIWZ.doc

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczono 13.08.2013 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.07.2013r.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Postępowanie BAiZP/250/3/2013

Pliki do pobrania:       SIWZ.pdf                Załączniki do SIWZ.doc

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej ogłoszono 19.07.2013 r
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.07.2013r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę samochodu osobowego dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Post. BAiZP/250/2/2013

Pliki do pobrania:       SIWZ.pdf                Załączniki do SIWZ.doc          

                                         Pytania i odpowiedzi z dnia 09.07.2013

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej ogłoszono 1 sierpnia 2013 roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.01.2013r. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na Przebudowę budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.

Postępowanie BAiZP/250/1/2013          Ogłoszenie do pobrania PDF

                                                                      Załączniki ogłoszenia do pobrania.DOC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.12.2012r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Postępowanie B/BAiZP/250/11/2012.

05.12.2012 r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Prenumerata  i dostawa w 2013 roku prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Postępowanie B/BAiZP/250/11/2012

SIWZ DO POBRANIA  ZAL3A  ZAL3B pdf                 DO POBRANIA ZAŁ_DO SIWZ.DOC 

                                                                                                                     ZAL3A.XLS  ZAL3B.XLS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.10.2012r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu OKU/BAiZP/250/9/2012 - Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkolenia dla urzędników afgańskich.

02.10.2012r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakresie zakwaterowania uczestników szkolenia dla urzędników afgańskich.   Postępowanie OKU/BAiZP/250/9/2012

SIWZ DO POBRANIA PDF                       ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ DOC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.07.2012r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu OKU/BAiZP/250/6/2012 - Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń w ramach realizacji programu SENSE

16.07.2012r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu OKU/BAiZP/250/6/2012 - Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń w ramach realizacji programu SENSE

05.07.2012r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu BAiZP/250/7/2012 - Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.06.2012r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług hotelarskich  w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń w ramach realizacji programu SENSE - postępowanie OKU/BAiZP/250/6/2012

SIWZ DO POBRANIA PDF                              ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA DOC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.06.2012r. Pytanie Wykonawcy do treści SIWZ i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu BAiZP/250/7/2012

21.06.2012r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym  na Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - postępowanie BAiZP/250/7/2012

SIWZ DO POBRANIA.PDF                          ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.DOC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.06.2012r OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania OKU/BAiZP/250/5/2012

19.06.2012r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu OKU/BAiZP/250/5/2012

06.06.2012r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania słuchaczy Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego - postępowanie OKU/BAiZP/250/5/2012

SIWZ do pobrania.pdf                        Załączniki do SIWZ.doc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.05.2012r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu BSPRiOP/BAiZP/250/3/2012

07.05.2012r. INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT postępowanie BSPRiOP/BAiZP/250/3/2012

07.05.2012r. PYTANIE WYKONAWCY Z 02.05.br i ODPOWIEDZ ZAMAWIAJĄCEGO  dotyczy postępowania BSPRiOP/BAiZP/205/3/2012

02.05.21012 PYTANIE WYKONAWCY Z 30.04.br i ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO dotyczy postępowania BSPRiOP/BAiZP/250/3/2012

30.04.2012r. INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ postępowania

BSPRiOP/BAiZP/250/3/2012

27.04.2012r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Świadczenie uslug przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Postępowanie BSPRiOP/BAiZP/250/3/2012    

SIWZdo pobrania    ZAŁĄCZNIKI SIWZ DO POBRANIA - WORD       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.04.2012r. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia - postępowanie BAiZP/250/1/2012

16.03.2012r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu

BAiZP/250/1/2012 - przetarg nieograniczony na Rezerwację i zakup oraz dostarczanie biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów na  zagraniczne przewozy kolejowe  na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.02.2012r.  Pytanie Wykonawcy do treści SIWZ postępowania BAiZP/250/1/2012 - przetarg nieograniczony na Rezerwację i zakup oraz dostarczanie biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i odpowiedz Zamawiającego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.02.2012r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie puli zadań niezbędnych do corocznego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w zakresie sprawdzianu sprawdzającego  umiejętności od 2013 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.02.2012r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ŚWIADCZENIE USŁUG RECEPCYJNYCH
dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

DO POBRANIA:
 - SIWZ PDF
 - SIWZ WORD
 - ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.2012R. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Rezerwację i zakup oraz dostarczanie biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

DO POBRANIA:    SIWZ.PDF          ZALACZNIKI DO SIWZ WORD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.01.2012r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

do pobrania SIWZ  PDF                  do pobrania SIWZ  WORD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.01.2012r. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania

B/BAiZP250/12/2011

23.12.2011R. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu

B/BAiZP/250/12/2011

16.12.2011r. Pytanie  Wykonawcy  do treści SIWZ postępowania B/BAiZP/250/12/2011                                      i  odpowiedz Zamawiającego

14.12.2011r. OGŁOSZENIE  o przetargu nieograniczonym na

Prenumeratę i dostawę w 2012 roku prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Pliki do pobrania     SIWZ     ZAL3    ZAL3A       ZAL3B

Pliki w PDF                SIWZ     ZAL3   ZAL3A      ZAL3B

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.11.2011r.OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

14.11.2011r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażeerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

27.10.2011r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

SIWZ DO POBRANIA.doc               SIWZ.pdf                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.10.2011r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

07.10.2011r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzstniejszej w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

04.10.2011 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Ogłoszenie                SIWZ  do pobrania.doc                       SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.10.2011r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  na  Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2011r. - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług hotelarskich w Warszawie
w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (pdf)


15.09.2011r. - ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH W WARSZAWIE W ZAKRESIE ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DLA KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

08.09.2011r. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług gastronomicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
26.08.2011r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług  gastronomicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
29.07.2011r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług gastronomicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
SIWZ do pogrania oraz  ZAL A2  i ZAL A7            SWIZ.pdf   oraz A2  i A7
21.06.2011r. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na Organizację szkolnia mającego na celu pogłębienie znajomości systemu zarządzania w Zjednoczonym Królestwie.
22.03.2011r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług hotelarskich dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
01.03.2011r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług hotelarskich dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
28.02.2011r.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na Wydruk publikacji Album Absolwentów dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
17.02.2011r.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług hotelarskich dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
          SIWZ do pobrania          SIWZ .pdf
11.02.2011r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług recepcyjnych dla  Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
                      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
21.01.2011r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
21.01.2011r Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
04.01.2011r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
30.12.2010r Ogłoszenie o porzetargu nieograniczonym na Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
SIWZ do pobrania           SIWZ.pdf
08.12.2010r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
SIWZ do pobrania               SIWZ.PDF
10.11.2010r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Prenumeratę i dostawę w 2011 roku prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
28.10.2010r. Pytanie Wykonawcy z 28.10.2010r. i odpowiedź Zamawiającego do postępowania na Prenumeratę i dostawę w 2011 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
28.10.2010r. Pytania Wykonawcy z 28.10.2010r. i odpowiedzi Zamawiajacego do postępowania na Prenumeratę i dostawę w 2011 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicynej.
28.10.2010r. Pytania Wykonawcy z 27.10.2010r. i odpowiedzi Zamawiającego do postępowania na Prenumeratę i dostawę w 2011 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Zał 3 do pobrania                                 Zał 3 PDF
Zał 3a do pobrania                               Zał 3a PDF
Zał 3b do pobrania                               Zał 3b PDF
21.10.2010r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówień uzupełniających  na roboty budowlane w związku z umowa 93/2009
21.10.2010r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodatkowwego i uzupełniającego na roboty budowlane w związku  z umową 107/2009
ogł.nr1      ogł.nr2
  
26.10.2009 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na roboty dodatkowe nieobjęte umową 93/KSAP/2009 zawartą  w dniu 5 sierpnia 2009 r. na remont Biblioteki i sali 214 oraz dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych szatni i holu głónego KSAP wraz z jego rewitalizacją.
26.10.2009 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na skład i drukowanie materiałów szkoleniowych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
09.10.2009 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dzierżawę pomieszczeń kuchni KSAP oraz świadczenie  usług gastronomicznych na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
06.10.2009 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie zapytania o cenę na skład i drukowanie materiałów szkoleniowych dla KSAP.
18.09.2009 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Remont pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - II etap, remont toalet przy szatni, budowa szybu windy, dostawa i montaż dzwigu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych
09.09.2009 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na  usługi hotelarskie.
03.09.2009 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na remont  pomieszczeń w budynku KSAP II etap.
12.08.2009 r.
Zamawiający, zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień               Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku t.j. (Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z zaistniałym podczas generowania wersji elektronicznej SIWZ błędem (przesunięcie numeracji działów), zamieszcza zmodyfikowaną wersję SIWZ uwzględniającą właściwą numerację oraz poprawioną oczywistą omyłkę w  terminie składania  i otwarcia ofert.

31.07.2009 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: Remont pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej II etap
linki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
2. SIWZ - pliki do pobrania (SIWZ w pdf oraz wszystkie załączniki)

28.07.2009 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w budynku KSAP.

29.06.2009 r.
Modyfikacja SIWZ na remont pomieszczeń w budynku KSAP ogłoszonego w dniu 26.06.2009 r.
Modyfikacji ulega punkt 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Winno być "Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 12 tygodni od dnia wprowadzenia na teren budowy."

26.06.2009 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: Remont pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
linki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu. (pdf)
2. SIWZ - pliki do pobrania. (SIWZ w pdf oraz wszystkie załączniki)
10. Pytanie Wykonawcy z 13.07.09r. i odpowiedź (7) Zamawiającego
11. OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
W związku z licznymi pytaniami od Zamawiających Wykonawca przesuwa termin składania ofert na dzień 24 lipca 2009 r. do godziny 12:30.
Jednocześnie ustala termin otwarcia ofert na dzień 24 lipca 2009 roku godzina 12:45 pokój nr 7 budynek KSAP przy ulicy Wawelskiej 56 w Warszawie.
12. Pytania Wykonawców z 14 i 15.07.09r. i odpowiedzi Zamawiającego
                    Odpowiedz_nr_10                   Odpowiedz_nr_11
13. 17.07.2009r. OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ
Zamawiający w tym etapie remontu postanawia ograniczyć zakres robót i wykreśla z SIWZ Załącznik nr 6.2 - KSAP_II_piętro_bez_biblioteki_(przedmiar) elektryczny.pdf
14. 21.07.2009r. OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ
Zamawiający na tym etapie remontu postanowił zmodyfikować SIWZ przez zmianę przedmiarów zawartych w załącznikach do SIWZ nr 6.3 , nr 6.4 i nr 6.5.
Przedmiary do pobrania  poniżej.23.12.2008

W związku z faktem, iż w postępowaniu na

Prenumerata i dostawa w 2009 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

w Części I nie wpłynęło odwołanie ze strony firmy GARMOND PRESS-WARSZAWA Sp. z o.o. na oddalenie jej protestu z dnia 2 grudnia 2008 r. informujemy, że w dniu 22 grudnia 2008 r. została podpisana umowa z firmą Kolporter S.A Oddział Mazowiecki z siedzibą w Izabelinie – Mościskach przy ulicy Bakaliowej 3. Jednocześnie informujemy, że w Części II w dniu 12 grudnia 2008 r. została podpisana umowa z firmą ABE Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 37A.


03.12.2008
W związku z ogłoszeniem z dnia 25.11.2008 r. o zakończeniu postępowania i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony na: Prenumerata i dostawa w 2009 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej informujemy, ze w dniu 2 grudnia 2008 roku wpłynął

protest od firmy GARMOND PRESS-WARSZAWA dotyczący I części przedmiotu zamówienia.

Na podstawie art. 181 u 4 p1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zainteresowane strony mogą się do tego protestu przyłączyć.
Treść protestu

25.11.2008
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony na: Prenumerata i dostawa w 2009 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. informujemy, iż najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

KOLPORTER S.A. Oddział Mazowiecki
ul. Bakaliowa 3
05-080 Izabelin, Mościska
na: Prenumerata i dostawa w 2009 r. Prasa, czasopisma społeczno-polityczne i polskie czasopisma fachowe za cenę 28 212.76 zł

ABE MARKETING Wydawnictwa Światowe
ul. Grzybowska 37A
00-855 Warszawa
na: Prenumerata w 2009 r. Zagraniczne czasopisma fachowe za cenę 25 952.85 zł

W toku postępowania odrzucone zostały dwie oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

17.11.2008
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2006r Nr 164, poz.1163 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: usługi recepcyjne informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :
AGENCJA RECEPCYJNA Ryszard Zakrzewski
ul. ZWM 15/57
02-786 Warszawa

na : Usługi recepcyjne za stawkę godzinową 12,20 zł.

W toku postępowania nie odrzucone zostały żadne oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy

30.10.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na prenumeratę i dostawę w 2009 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

30.10.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi recepcyjne.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

08.08.2008
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2006r Nr 164, poz.1163 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:
- wymiana okien w salach wykładowych 305 – 309 w budynku KSAP
informujemy , iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :
PBIS Zbigniew Drogoszewski
ul. Gutta 2 m 77
02-777 Warszawa

W toku postępowania odrzucono jedną ofertę.
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.


15.07.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę okien w salach wykładowych 305 - 309 w budynku KSAP przy ul. Wawelskiej 56.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja szczegółowa do pobrania.


11.07.2008
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2006r Nr 164, poz.1163 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:
- kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem i zagospodarowanie dziedzińca na letnią stołówkę,
- remont pomieszczeń na I i II piętrze,
- wymiana okien w salach
informujemy , iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :
„ AMAT” Zbigniew Hordyj
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

na :
kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem i zagospodarowanie dziedzińca
na letnia stołówkę za cenę 929 112 ,24 zł.
Przetarg na remont pomieszczeń I i II piętra oraz wymianę okien w salach z uwagi na brak ofert został unieważniony.
W toku postępowania nie odrzucone zostały żadne oferty.
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy


18.06.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja szczegółowa do pobrania.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Biuro Administracyjne
Dokument z dnia: 02.08.2023
Dokument oglądany razy: 83 504
Opublikował: Marcin Polkowski
Publikacja dnia: 19.03.2024
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl