mapa strony   |   kontakt   |

Przedmiot działań i kompetencje

Szkoła służy Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowując kadry dla służby publicznej, neutralne politycznie, kompetentne i odpowiedzialne za powierzone im sprawy.

Do zakresu działania Szkoły należy w szczególności:
- kształcenie kandydatów na stanowiska wyższych urzędników administracji publicznej,
- opracowywanie programów oraz organizowanie szkoleń dla administracji publicznej, w szczególności przewidzianych dla służby cywilnej,
- współpraca z administracją publiczną, ze szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Szkoła może przeprowadzać sprawdzenie poziomu znajomości wybranych języków obcych pracowników administracji publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Tomasz Wroński
Dokument z dnia: 04.02.2009
Dokument oglądany razy: 16 731
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 04.02.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl