mapa strony   |   kontakt   |

Organizacja

Organizacja Szkoły dostosowana jest do aplikacyjnego programu kształcenia i może ulegać zmianom stosownie do rozwijanej działalności.

W strukturze organizacyjnej Szkoły występują tworzone i znoszone przez dyrektora ośrodki, działy, sekcje i biura, w ramach których mogą działać inne komórki organizacyjne.

Ośrodki, działy i sekcje prowadzą działalność bezpośrednio związaną z wykonywaniem statutowych zadań Szkoły.

Biura są jednostkami obsługi Szkoły, jej słuchaczy i pracowników.
Dyrektor może tworzyć i znosić samodzielne stanowiska pracy, zespoły zadaniowe oraz inne komórki organizacyjne, jeżeli wymagają tego potrzeby Szkoły.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Tomasz Wroński
Dokument z dnia: 04.02.2009
Dokument oglądany razy: 23 899
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 04.02.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl