mapa strony   |   kontakt   |

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 05.01.2024

PK SC Harmonogram Planowany 2024


Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2024 roku odbędzie się w dniu 6 lipca 2024 r.
w Warszawskim Centrum EXPO XXI,
ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Harmonogram - planowany
08:00 – 10:30 rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 wejście uczestników do sal
10.45 – 11.00 powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne
11.00 – 12.15 sprawdzian umiejętności (instrukcja / sprawdzian 60 min)
12.15 – 13.15 przerwa
13.15 – 15.00 sprawdzian wiedzy (instrukcja / sprawdzian 90 min)

Data publikacji: 29 grudnia 2023 r.

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2024 r.

Na podstawie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 141) ogłasza się, co następuje:

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2024 roku odbędzie się dnia 6 lipca 2024 roku w EXPO XXI Warszawa, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Data publikacji: 20 grudnia 2023 r.

Składanie zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego

• za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń PK SC wypełnić i wydrukować zgłoszenie
• w terminie od 1 stycznia do 31 maja 2024 potwierdzone wymaganymi podpisami zgłoszenie:​

 • złożyć bezpośrednio w siedzibie KSAP – kancelaria czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 16:00
 • albo drogą pocztową na adres:
  Szef Służby Cywilnej
  pod adresem:
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
  im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
  ul. Wawelska 56
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem:
  „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”

  W razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową za datę złożenia zgłoszenia
  uważa się datę nadania zgłoszenia w placówce pocztowej.

• wnieść opłatę za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (na indywidualny numer konta generowany w ISZ PK SC przy rejestracji)
UWAGA: opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2024 r. wynosi 848,40 zł (20% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. z 15.09.2023, poz. 1893).
UWAGA: zgłoszenie złożone bez dowodu wniesienia opłaty uważa się za niekompletne.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności

• termin: 6 lipca 2024 r. (sobota)
• miejsce: EXPO XXI ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie
test wiedzy: stan prawny na dzień 31 maja 2024

Na 2024 rok zaplanowano limit mianowań w służbie cywilnej wynoszący 400 osób
https://www.gov.pl/web/premier/trzyletni-plan-limitu-mianowan-urzednikow-w-sluzbie-cywilnej-na-lata-20242026

Wskazówki dojazdu

CENTRUM EXPO XXI

ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
Mapa dojazdu zamieszczona na serwisie Mapy Google

Dojazd z DWORCA WARSZAWA ZACHODNIA:
Autobusy linii:
154 kierunek STARE BEMOWO
184, 186 kierunek MŁOCINY
Przystanek początkowy: Dw. ZACHODNI 02
Przystanek końcowy: PARAFIALNA 02 (uwaga przystanek na żądanie)
510 m pieszo
Trasa alternatywna:
DW. Zachodni – Prądzyńskiego 12/14
1200 m pieszo

Dojazd z DWORCA CENTRALNEGO:

Autobusy linii:
112 kierunek OS. GÓRCZEWSKA
Przystanek początkowy: DW. CENTRALNY 12
Przystanek końcowy: PKP WOLA (KASPRZAKA) 02
880 m pieszo

Autobusy linii:
517 kierunek URSUS-NIEDŻWIADEK
Przystanek początkowy: DW. CENTRALNY 02
Przesiadka: DW. ZACHODNI 02
DALEJ JAK Z DWORCA ZACHODNIEGO

Autobusy linii:
127 kierunek NOWE WŁOCHY
Przystanek początkowy: Dw. CENTRALNY 02
Przesiadka: DW. ZACHODNI 02
DALEJ JAK Z DWORCA ZACHODNIEGO

Dojazd z LOTNISKA CHOPINA PRZYLOTY:
Autobusy linii:
175 kierunek PL. PIŁSUDSKIEGO
Przystanek początkowy: LOTNISKO CHOPINA PRZYLOTY 02
Przesiadka UNIWERSYTET MEDYCZNY 02
dalej
136 kierunek MŁYNÓW
Przystanek końcowy: PARAFIALNA 02 (uwaga przystanek na żądanie)
510 m pieszo

S2 (kolej SKM) kierunek SULEJÓWEK MIŁOSNA
Przystanek początkowy: LOTNISKO CHOPINA PRZYLOTY 01
Wysiadamy: WARSZAWA JEROZOLIMSKIE 01 310 m pieszo
178 kierunek KONWIKTORSKA
Przystanek początkowy: PKP WKD JEROZOLIMSKIE 01 (na żądanie)
Przystanek końcowy: PARAFIALNA 02 (uwaga przystanek na żądanie)
510 m pieszo

Dojazd z DWORCA WARSZAWA WSCHODNIA:
Kierunek:
Koleje Mazowieckie (KM) - WARSZAWA ZACHODNIA, SKIERNIEWICE, SOCHACZEW, RADOM,
lub
SKM: PRUSZKÓW, WARSZAWA LOTNISKO CHOPINA
Przystanek początkowy: DW. WSCHODNI
przystanek końcowy: WARSZAWA ZACHODNIA
(uwaga na różne rodzaje biletów SKM i KM)
DALEJ JAK Z DWORCA ZACHODNIEGO

Opublikowanie wyników
• wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej są publikowane po analizie sprawozdania z jego przebiegu przez Szefa Służby Cywilnej i po ocenie przebiegu postępowania przez Radę Służby Publicznej
• publikacja wyników zwykle następuje na przełomie sierpnia i września

Wręczenie aktów mianowania
• termin wręczenia aktów mianowania określany jest po ustaleniu listy osób uprawnionych do mianowania
• zwykle wręczenie aktów mianowania ma miejsce późną jesienią

Akty prawne
https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/akty-prawne

Kontakt – zespół sprawdzający
• postepowanie@ksap.gov.pl
• tel.: +48 22 60 80 131
• tel.: +48 609 334 414

Korespondencja z osobami biorącymi udział w postępowaniu kwalifikacyjnym od dnia 1 stycznia 2023 roku wyłącznie za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń PKSC

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 30.08.2018
Dokument oglądany razy: 71 440
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 05.01.2024
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl