mapa strony   |   kontakt   |

Kontakt

Wersja archiwalna zmieniona dnia 01.03.2021

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego

ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
Centrala – tel. +48 22 60 80 100
Fax: +48 22 60 80 273
E-mail: info@ksap.gov.pl (link sends e-mail)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /KSAP/SkrytkaESP

WAŻNE:
W celu złożenia wniosku do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego
Realizuje program kształcenia słuchaczy KSAP. Organizuje seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, staże administracyjne. Prowadzi kursy i szkolenia językowe dla słuchaczy.
Kierownik – tel. +48 22 60 80 220
+48 22 60 80 217
+48 22 60 80 218
+48 22 60 80 219
+48 22 60 80 221
+48 22 60 80 222

Koordynatorzy ds. nauczania języków obcych
angielski – tel. +48 22 60 80 208
francuski – tel. +48 22 60 80 210/211
niemiecki – tel. +48 22 60 80 206

Ośrodek Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego
Przygotowuje szkolenia skierowane do pracowników administracji publicznej. Opracowuje programy szkoleniowe dedykowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb poszczególnych urzędów. Organizuje konferencje, seminaria oraz spotkania eksperckie upowszechniające nowe metody pracy w administracji publicznej. Prowadzi kursy i szkolenia językowe dla pracowników administracji publicznej. Organizuje lingwistyczne postępowanie sprawdzające.
Kierownik – tel. +48 22 60 80 106
+48 22 60 80 101
+48 22 60 80 109
+48 22 60 80 111
+48 22 60 80 112
+48 22 60 80 163

Ośrodek Wsparcia Administracji Publicznej
Realizuje projekty kształceniowe ze środków UE i innych. Organizuje konferencje, seminaria oraz spotkania eksperckie upowszechniające nowe metody pracy w administracji publicznej. Współpracuje z organizacjami zagranicznymi, organizuje szkolenia i inne przedsięwzięcia służące kształtowaniu administracji publicznej z innych krajów.
Kierownik – +48 22 60 80 119
+48 22 60 80 108
+48 22 60 80 120
+48 22 60 80 135
+48 22 60 80 136
+48 22 60 80 137
+48 22 60 80 147
+48 22 60 80 178

Biuro Spraw Personalnych
Prowadzi sprawy pracownicze i osobowe pracowników oraz słuchaczy KSAP. Realizuje politykę i strategię personalną Dyrektora. Przygotowuje rekrutację kandydatów na słuchaczy KSAP. Organizuje postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników starających się o mianowanie w służbie cywilnej.
Kierownik – tel. +48 22 60 80 125
+48 22 60 80 105
+48 22 60 80 127
+48 22 60 80 128
+48 22 60 80 129
+48 22 60 80 130
+48 22 60 80 131
Fax: +48 22 60 80 160

Biuro Ekonomiczno-Finansowe
Planuje budżet Szkoły na podstawie przyznanych limitów finansowych oraz nadzoruje jego wykonywanie. Prowadzi rachunkowość Szkoły. Sporządza statystyki oraz analizy. Pozyskuje środki z funduszy unijnych na realizację projektów KSAP. Rozlicza prowadzone projekty finansowane z funduszy unijnych oraz pozostałych środków niepochodzących z dotacji podmiotowej.
Główna księgowa – tel. +48 22 60 80 202
+48 22 60 80 203
+48 22 60 80 204
+48 22 60 80 205
Kasa – tel. +48 22 60 80 201

Biuro Administracyjne
Prowadzi postępowania przewidziane w ustawie o zamówieniach publicznych. Zarządza mieniem, w tym budynkami Szkoły. Administruje siecią komputerową, serwerami i systemami informatycznymi.
Kierownik – tel. +48 22 60 80 174
+48 22 60 80 171
+48 22 60 80 177
+48 22 60 80 230
+48 22 60 80 172

Biuro Dyrektora
Zapewnia obsługę merytoryczną i administracyjną Dyrektora. Prowadzi działalność wydawniczą i promocyjną, w tym portal internetowy Szkoły i serwisy społecznościowe. Prowadzi rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej, a także wymianę międzyresortową. Prowadzi kancelarię oraz archiwum KSAP.
Kierownik – +48 22 60 80 184
+48 22 60 80 121, +48 22 60 80 122
Sekretariat Dyrektora – +48 22 60 80 114, +48 22 60 80 116
fax: +48 22 60 80 216
sekretariat@ksap.gov.pl
Kancelaria – +48 22 60 80 173
Fax: +48 22 60 80 273

Radca prawny
Zapewnia obsługę prawną Szkoły. Nadzoruje prawne aspekty działania Szkoły. Opiniuje projekty umów, porozumień, aktów wewnętrznych i zewnętrznych oraz innych dokumentów wywołujących skutki prawne dla Szkoły. Reprezentuje Szkołę w prowadzonych postępowaniach na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
+48 22 60 80 124

Kolegium KSAP
Al. Solidarności 87A (od ulicy Orlej)
00-144 Warszawa
Kierownik – tel. +48 22 62 47 924
Recepcja – tel. +48 22 62 04 626

Biblioteka
Prowadzi czytelnię i wypożyczalnię zgromadzonych zasobów KSAP. Udostępnia na miejscu czasopisma polskie i zagraniczne. Umożliwia korzystanie z książek elektronicznych. Prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.
Czytelnia – tel. +48 22 60 80 213
+48 22 60 80 224
+48 22 60 80 226

Inspektor Ochrony Danych
Marcin Maksymiuk
iod@ksap.gov.pl

Kontakt dla mediów
Obsługą prasową i informacyjną Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zajmuje się Biuro Dyrektora. Zasady udostępniania informacji reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (z późn. zm.). Biuro Dyrektora odpowiada na wszelkie zapytania, sugestie i propozycje od dziennikarzy dotyczące informacji publicznych.
+48 22 60 80 121

Wydawnictwo KSAP
+48 22 60 80 121
+48 22 60 80 122
wydawnictwo@ksap.gov.pl

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 07.05.2020
Dokument oglądany razy: 13 701
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 01.03.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl