mapa strony   |   kontakt   |

Status Prawny

STATUS Decyzję o utworzeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej podjął rząd Tadeusza Mazowieckiego w maju 1990 a jej otwarcie nastąpiło 2 września 1991 roku. Szkoła powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych. Powołaniem Szkoły jest przygotowywanie kadr wyższych urzędników dla administracji publicznej, neutralnych politycznie, kompetentnych i odpowiedzialnych za sprawy publiczne. 14 czerwca 1991 roku Sejm RP uchwalił ustawę o Krajowej Szkole, zaś w sierpniu tego samego roku Prezes Rady Ministrów nadał jej statut. Szkoła podlega Prezesowi Rady Ministrów, który mianuje dyrektora. Krajowa Szkoła realizuje swoje cele poprzez kształcenie stacjonarne, kształcenie ustawiczne oraz przeprowadzanie egzaminów językowych. Słuchacze KSAP są wyłaniani w drodze otwartego, konkursowego postępowania rekrutacyjnego spośród osób, które nie ukończyły 32 lat i legitymują się magisterskim wykształceniem wyższym. Kształcenie w Szkole trwa dziewiętnaście miesięcy. Absolwenci Krajowej Szkoły obowiązani są do podjęcia i wykonywania pracy przez okres co najmniej pięciu lat w urzędach administracji, na stanowiskach pozostawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Tomasz Wroński
Dokument z dnia: 02.02.2009
Dokument oglądany razy: 20 624
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 23.07.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl