Wakacyjne kursy językowe

Flagi różnych krajów na masztach

21 czerwca - 9 lipca 2021 r.

Zgłoszenia

Terminy zgłoszeń i rezygnacji

 • zgłoszenia do dnia 7 czerwca 2021 r.
 • rezygnacja możliwa jest najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć (po tym terminie - jeśli rezygnacja spowoduje zmniejszenie się liczby uczestników kursu poniżej wymaganego minimum – zgłaszający zostanie obciążony opłatą za kurs w pełnej wysokości)

 Kwalifikacja do grup

 • na podstawie rozmowy telefonicznej z koordynatorem nauczania języka obcego (w zgłoszeniu należy podać numeru telefonu kontaktowego do kandydata na kurs)
 • rozmowy będą realizowane sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń do  9 czerwca 2021 r. włącznie
  UWAGA: z kwalifikacji zwolnione są osoby, które:
  • w ciągu 3 ostatnich lat uczestniczyły w kursach semestralnych, warsztatach lub treningach językowych z tego samego języka prowadzonych w KSAP (należy wskazać w zgłoszeniu) lub
  • posiadają certyfikat znajomości języka (należy wskazać w zgłoszeniu oraz przesłać na adres hanna.chrostowska@ksap.gov.pl lub faksem 22 60 80 113)
 • informacja o zakwalifikowaniu na poszczególne kursy zostanie przesłana do dnia 11 czerwca 2021 r.

Opłata za kurs

 • godzinny – zł za osobę (szkolenia językowe są zwolnione z podatku VAT) *)
 • godzinny – zł za osobę (szkolenia językowe są zwolnione z podatku VAT) *)
 • w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem pracodawcy – wpłata na podstawie faktury VAT wystawionej przez KSAP po zakończeniu kursu
 • w przypadku zgłoszeń indywidualnych – wpłata nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć po otrzymaniu informacji z KSAP o uruchomieniu kursu językowego – przelewem na konto

  PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899
  BIC: PKOPPLPW
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
  im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
  ul. Wawelska 56,  00-922 Warszawa

  w tytule przelewu należy podać imię i nazwiska uczestnika oraz tytuł kursu

*) absolwentom kształcenia stacjonarnego KSAP (należy zaznaczyć w zgłoszeniu) przysługuje 10% rabat