Wakacyjne kursy językowe

Flagi różnych krajów na masztach

Terminy i forma

 • 20 czerwca – 8 lipca 2022 r.
 • w formule online live przy użyciu aplikacji MS Teams

Zgłoszenia

Terminy zgłoszeń i rezygnacji

 • zgłoszenia do      czerwca 2022 r.
 • rezygnacja możliwa jest najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć (po tym terminie - jeśli rezygnacja spowoduje zmniejszenie się liczby uczestników kursu poniżej wymaganego minimum – zgłaszający zostanie obciążony opłatą za kurs w pełnej wysokości)

 Kwalifikacja do grup

 • na podstawie rozmowy telefonicznej z koordynatorem nauczania języka obcego (w zgłoszeniu należy podać numeru telefonu kontaktowego do kandydata na kurs)
 • rozmowy będą realizowane sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń do       czerwca 2022 r. włącznie
  UWAGA: z kwalifikacji zwolnione są osoby, które:
  • w ciągu 3 ostatnich lat uczestniczyły w kursach semestralnych, warsztatach lub treningach językowych z tego samego języka prowadzonych w KSAP (należy wskazać w zgłoszeniu) lub
  • posiadają certyfikat znajomości języka (należy wskazać w zgłoszeniu oraz przesłać na adres hanna.chrostowska@ksap.gov.pl )
 • informacja o zakwalifikowaniu na poszczególne kursy zostanie przesłana do     czerwca 2022 r.

Opłata za kurs

 • 10-godzinny –      ,00 zł za osobę (szkolenia językowe są zwolnione z podatku VAT) *)
 • 24-godzinny –      ,00 zł za osobę (szkolenia językowe są zwolnione z podatku VAT) *)
 • w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem pracodawcy – opłata na podstawie faktury VAT wystawionej przez KSAP po zakończeniu kursu
 • w przypadku zgłoszeń indywidualnych – wpłata po otrzymaniu informacji z KSAP o zakwalifikowaniu na kurs językowy - nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć przelewem na konto:
  PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899
  BIC: PKOPPLPW
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
  im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
  ul. Wawelska 56,  00-922 Warszawa

  w tytule przelewu należy podać imię i nazwiska uczestnika oraz tytuł kursu

*) absolwentom kształcenia stacjonarnego KSAP  przysługuje 10% rabat pod warunkiem zgłoszenia w ISRNSie