Zgłoszenia na szkolenia otwarte

Duża czerwona ikonka "małpka" z tyłu ekran monitora

Szkolenia otwarte organizowane przez KSAP są dostępne zarówno dla osób zatrudnionych w administracji publicznej, jak i osób spoza administracji.

Sposób zgłoszenia na szkolenie otwarte zależy od tego czy:

 • jesteś pracownikiem urzędu/instytucji administracji publicznej i to Twój urząd/instytucja kieruje Cię na szkolenie (i pokrywa koszt szkolenia)
  • zgłoszenia dokonuje komórka kadrowo-szkoleniowa Twojego urzędu/instytucji poprzez Internetowy System Rejestracji na Szkolenia (ISRNS) – komórka posiada swój login i hasło
   UWAGA: urzędy / instytucje administracji publicznej nieposiadające jeszcze loginu, proszone są o kontakt na adres: szkolenia@ksap.gov.pl, lub telefonicznie pod nr (22) 60 80 109 lub 609 933 975, w celu utworzenia konta przez KSAP
  • opłata za szkolenie nastąpi na podstawie faktury, która zostanie przesłana Twojemu urzędowi / instytucji administracji publicznej po zakończeniu szkolenia
 • jesteś pracownikiem instytucji/firmy spoza administracji publicznej i to Twoja instytucja/firma kieruje Cię na szkolenie (i pokrywa koszt szkolenia)
  • zgłoszenia dokonuje upoważniony przedstawiciel Twojej instytucji/firmy poprzez wypełnienie formularza
  • opłata za szkolenie nastąpi na podstawie faktury, która zostanie przesłana Twojej instytucji / firmie po zakończeniu szkolenia
 • chcesz uczestniczyć w szkoleniu na „własną rękę” i na własny koszt (zgłaszasz się indywidualnie)
  • wypełnij  formularz ; na kurs językowy zgłoś się poprzez wypełnienie indywidualnego formularza w ISRNS
  • po otrzymaniu informacji o dostępności miejsca na szkoleniu ale nie później niż 3 dni kalendarzowe przed datą rozpoczęcia zajęć wpłać należność za szkolenie na konto
   PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899
   BIC: PKOPPLPW
   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
   im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   Lecha Kaczyńskiego
   ul. Wawelska 56, 
   00-922 Warszawa
   w tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia

Cena szkolenia obejmuje

 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
 • przerwy kawowe (cena szkolenia nie zawiera przerwy obiadowej, w budynku KSAP nie działa kafeteria)

UWAGA:

 • KSAP nie zapewnia zakwaterowania oraz nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na szkolenie
 • cena szkolenia uwzględniona w ofercie jest ceną netto, do której należy doliczyć 23% podatek (wyjątek – szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz kursy językowe)

Terminy zgłoszeń i rezygnacji

 • zgłoszenia nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć (nie dotyczy kursów językowych)
  UWAGA: po upływie tego terminu należy sprawdzić możliwość zapisu dzwoniąc pod numer: 22 60 80 109 lub wysyłając wiadomość na adres: szkolenia@ksap.gov.pl
 • rezygnacje nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć (później zgłaszający zostanie obciążony opłatą za szkolenie w pełnej wysokości)

Kontakt