Zgłoszenia

Duża czerwona ikonka "małpka" z tyłu ekran monitora

Zgłoszenia osób na szkolenia przyjmowane są poprzez Internetowy System Rejestracji Na Szkolenia (ISRNS), za pośrednictwem komórki kadrowo-szkoleniowej urzędu lub wypełniając formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania na dole strony). ISRNS znajduje się pod zewnętrznym adresem www.ksap.gov.pl/isrns

ISRNS

W celu rozpoczęcia pracy w ISRNS należy przejść do serwisu zewnętrznego i zalogować się.
Do zalogowania się niezbędne jest posiadanie aktywnego konta.

Przejdź do ISRNS

Zakładanie konta w ISRNS

Konta dla pracowników działów kadr/szkoleń poszczególnych urzędów zakładane są przez KSAP.
Konto do indywidualnego wypełnienia formularza zgłoszenia po wyznaczeniu Ciebie na szkolenie przez Twój dział kadr/szkoleń możesz założyć samemu w menu załóż konto.

Urzędy nie posiadające konta, proszone są o kontakt telefoniczny bądź mailowy z Ośrodkiem Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego w celu nabycia loginu i hasła do Internetowego Systemu Rejestracji Na Szkolenia, tel.: +48 22 60 80 109 lub 609-933-975, E-mail: anna.michalowska@ksap.gov.pl

Proces rejestracji lub rezygnacji

Rejestracji kandydata na szkolenie w ISRNS dokonać można najpóźniej do 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć. Po tym terminie Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obciąży jednostkę delegującą pełnymi kosztami szkolenia.

Zgłoszenia indywidualne

Osoby zainteresowane indywidualnym udziałem w szkoleniach, proszone są o wypełnienie załączonego poniżej formularza i przesłanie mailem (skan) na adres szkolenia@ksap.gov.pl

Sprawy organizacyjne

W sprawach rekrutacji oraz dotyczących Internetowego Systemu Rejestracji Na Szkolenia prosimy o kontakt z jednostką:

Ośrodek Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Tel.: +48 22 60 80 109 lub 609-933-975
E-mail: anna.michalowska@ksap.gov.pl

Szkolenia językowe
Ośrodek Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Tel.: +48 22 60 80 111
E-mail: hanna.chrostowska@ksap.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że Krajowa Szkoła Administracji Publicznej nie zapewnia zakwaterowania oraz nie pokrywa kosztów związanych z przejazdem. Ponadto zastrzegamy, w sytuacjach niezależnych od KSAP, prawo do odwołania szkolenia.

W przypadku zgłoszenia większej liczby zapotrzebowań, KSAP zorganizuje dodatkowe edycje szkoleń.

Pliki do pobrania