Zdzisław Hofman

Szkoleniowiec, trener biznesu, socjoterapeuta,  superwizor, tutor i coach w programach rozwojowych; założyciel ogólnopolskiej Fundacji Rozwoju Wolontariatu; wieloletni prezes i współtwórca Stowarzyszenia KLANZA; współpracownik (trener) Fundacji Szkoła Liderów; zainteresowania zawodowe: zarządzanie i przywództwo, wolontariat edukacyjny i kompetencyjny, CSR, arteterapia; bloger – zdzislawhofman.blox.pl.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia