Wojciech Skrobisz

Dyplomata zawodowy. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (stosunki międzynarodowe), Uniwersytet Warszawski (filologia romańska) oraz Kolegium Europejskiego w Brugii (administracja Unii Europejskiej). Od 2011 roku pracownik administracji publicznej (MSWiA, MAC). Od 2013 roku pracownik MSZ, absolwent I promocji Polskiego Instytutu Dyplomacji. Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. W pracy naukowej zajmuje się kwestiami Unii Europejskiej, w szczególności efektywnością unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Autor publikacji z zakresu polityki międzynarodowej oraz negocjacji.

Prowadzone szkolenia