Wojciech Gąssowski

Radiowiec, wieloletni współpracownik Polskiego Radia, członek komisji ds. Karty Mikrofonowej Polskiego Radia, lektor filmowy, wykładowca sztuki radiowej i retoryki praktycznej.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia