Stefan Szyszko

Krajowy i europejski ekspert ochrony danych (m.in. Członek Rady w GLG); zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ComCERT S.A. (pierwszy polski komercyjny CERT). Reprezentował polskie środowisko ubezpieczeniowe w pracach nad GDPR/RODO. W latach 2007-15 unijny ekspert ochrony danych w projektach przedakcesyjnych do UE w Macedonii, Albanii i Kosowie, odpowiedzialny za projektowanie lokalnych aktów prawnych dot. techniczno-organizacyjnego zabezpieczenia danych osobowych, szkolenia pracowników organów nadzoru ochrony danych. 

Prowadzone szkolenia