Sławomir Wysocki

Specjalista ds. zarządzania i rozwoju organizacji sektora publicznego. Trener z 28-letnim doświadczeniem współpracy z administracją publiczną. Kierował (1993-97) projektami badawczo-doradczymi z zakresu reform administracji publicznej. Brał udział w pracach nad reformą administracji publicznej w roli doradcy Pełnomocnika Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa, zastępcy i dyrektora Departamentu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił funkcję sekretarza - ze strony rządu - Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wspiera organizacje sektora publicznego w projektowaniu zmian sposobów zarządzania, wdraża wraz z nimi takie projekty. Inicjator szeregu innowacyjnych praktyk w administracji publicznej m.in. rozpowszechnienia w administracji podejścia nastawionego na jakość usług i oczekiwania klienta. Współtwórca największego projektu z zakresu zarządzania w administracji publicznej – pn. „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”.

Prowadził zajęcia dydaktyczne m.in. w Akademii im. L. Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Od 6 lat wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w zakresie zarządzania w administracji publicznej.

Prowadzone szkolenia

Żadne szkolenie nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień kryteria wyszukiwania