Sebastian Burgemejster

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym, zewnętrznym, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami II linii zapewnienia w organizacji. Propagator idei zintegrowanego GRC, nowych technologii oraz intuicyjnego i zwinnego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Zasiadający w Radzie Nadzorczej Fundacji BuildingBlocks, Komitecie Audytu MSZ. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CISM, CRISC, CPDSE, CCSA, CGAP, CRMA, GRCP, GRCA, COSO, CSXF, ACE, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF i COBIT2019F. Akredytowany trener ISACA. Aktywny członek stowarzyszeń IIA, ISSA oraz ISACA, Komitetu Technicznego PKN oraz grup roboczych przy Ministrze Cyfryzacji

Prowadzone szkolenia

Żadne szkolenie nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień kryteria wyszukiwania