Roman Gąszczyk

urzędnik służby cywilnej z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej procesu zarządzania wydatkowaniem środków europejskich. Ukończył prawo na WPiA UW, Szkołę Prawa Amerykańskiego przy UW i the University of Florida oraz KSAP (XVI Promocja). Od początku kariery zawodowej zaangażowany jest w działalność szkoleniową. Regularnie publikuje w literaturze prawniczej i specjalistycznej. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań poświęconych m.in. prawnym aspektom wydatkowania środków UE.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia