Rafał Czarny

certyfikowany trener z tematyki Design Thinking; dzięki zawodowej aktywności, z łatwością obrazuje teoretyczną wiedzę przykładami z codziennej pracy.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia