Piotr Welenc

Piotr Welenc jest MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., ISO22301 LA, ISO27001 LA, ISO20000 LA. Akredytowany trener ISACA. Pracował, jako Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS, audytor IT oraz ekspert ds. zarządzania strategicznego w NBP. Jest współautorem pierwszej „Strategii Zarządzania NBP”. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego. Wykładowca podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego PKN oraz grup roboczych przy Ministrze Cyfryzacji. Jest doradcą spółek giełdowych
w zakresie GRC, członkiem Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. 

Prowadzone szkolenia

Żadne szkolenie nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień kryteria wyszukiwania