Piotr Sitniewski

Doktor habilitowany nauk prawnych (od 25.09.2020 r.); monografia habilitacyjna: ,,Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego” C.H. Beck 2018. Autor rozprawy doktorskiej ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”, nagrodzonej wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. Autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011 r.), poradnika ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” WoltersKluwer wyd.. 1 2014, wyd. 2 2016, wyd. 3 2020 r.; autor monografii ,,Odmowa dostępu do informacji publicznej” Wolters Kluwer 2020 (listopad), prowadzi portal www.jawnosc.plklikając ten link opuścisz bieżącą stronę, kierownik projektu www.jawnoscsamorzadu.plklikając ten link opuścisz bieżącą stronę finansowanego z funduszy norweskich; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008-2012.

Prowadzone szkolenia